ఆదిశంకరాచార్యుల రచనలు సంబంద 52 పుస్తకాలు(PDF) ఒకేచోట ఉచితంగా తెలుగులో

శంకరాచార్య చరిత్రము www.freegurukul.org/z/AdiShankaracharya-1

శంకర భగవత్పాద గ్రంధ మాల www.freegurukul.org/z/AdiShankaracharya-2

వివేకచూడామణి(సర్వవిధానంద సరస్వతి స్వామి అనువాదం) www.freegurukul.org/z/AdiShankaracharya-3

శంకర గ్రంధ రత్నావళి www.freegurukul.org/z/AdiShankaracharya-4

శంకర హృదయము www.freegurukul.org/z/AdiShankaracharya-5

పంచీకరణ భాష్యము www.freegurukul.org/z/AdiShankaracharya-6

ప్రభోధ రత్నావళి www.freegurukul.org/z/AdiShankaracharya-7

ఆదిశంకరుల అపరోక్షానుభూతి www.freegurukul.org/z/AdiShankaracharya-8

సిద్ధాంత బిందు www.freegurukul.org/z/AdiShankaracharya-9

జగద్గురువు శ్రీ ఆదిశంకరాచార్య www.freegurukul.org/z/AdiShankaracharya-10

శంకర గ్రంధ రత్నావళి-1 www.freegurukul.org/z/AdiShankaracharya-11

శంకర గ్రంధ రత్నావళి-2 www.freegurukul.org/z/AdiShankaracharya-12

శంకర గ్రంధ రత్నావళి-7 www.freegurukul.org/z/AdiShankaracharya-13

శంకర గ్రంధ రత్నావళి-13 www.freegurukul.org/z/AdiShankaracharya-14

శంకర గ్రంధ రత్నావళి-16 www.freegurukul.org/z/AdiShankaracharya-15

ఆదిశంకరాచార్య దివ్యచరితామృతము www.freegurukul.org/z/AdiShankaracharya-16

ఆదిశంకరుల ఆత్మ బోధ www.freegurukul.org/z/AdiShankaracharya-17

ఆత్మబోధ www.freegurukul.org/z/AdiShankaracharya-18

శివానందలహరి www.freegurukul.org/z/AdiShankaracharya-19

శివానందలహరి,బ్రమరాంబ అష్టకం www.freegurukul.org/z/AdiShankaracharya-20

సౌందర్యలహరి(వచన) www.freegurukul.org/z/AdiShankaracharya-21

శ్రీ విద్యా లహరి-సౌందర్యలహరికి విశేష వ్యాఖ్య www.freegurukul.org/z/AdiShankaracharya-22

సౌందర్యలహరి www.freegurukul.org/z/AdiShankaracharya-23

నిత్య సౌందర్య లహరి www.freegurukul.org/z/AdiShankaracharya-24

భవాని సౌందర్యలహరి www.freegurukul.org/z/AdiShankaracharya-25

వివేక చూడామణి www.freegurukul.org/z/AdiShankaracharya-26

వివేక చూడామణి(పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు అనువాదం) www.freegurukul.org/z/AdiShankaracharya-27

భజ గోవిందం www.freegurukul.org/z/AdiShankaracharya-28

భజగోవిందం(విద్యాప్రకాశానందగిరి స్వామి అనువాదం) www.freegurukul.org/z/AdiShankaracharya-29

భజగోవిందం www.freegurukul.org/z/AdiShankaracharya-30

భజించు మనసా(పాటలు) www.freegurukul.org/z/AdiShankaracharya-31

భజగోవిందం(వచన) www.freegurukul.org/z/AdiShankaracharya-32

ఆదిశంకరుల అమృత గుళికలు www.freegurukul.org/z/AdiShankaracharya-33

ఆదిశంకరుల స్తోత్రాలు www.freegurukul.org/z/AdiShankaracharya-34

ఆదిశంకరుల ప్రకరణాలు www.freegurukul.org/z/AdiShankaracharya-35

మణిరత్నమాల స్తోత్రం www.freegurukul.org/z/AdiShankaracharya-36

శ్రీ శాంకర సూక్తం www.freegurukul.org/z/AdiShankaracharya-37

ఆత్మపూజ www.freegurukul.org/z/AdiShankaracharya-38

కనకధార స్తవం www.freegurukul.org/z/AdiShankaracharya-39

ప్రభోద సుధాకరం www.freegurukul.org/z/AdiShankaracharya-40

శంకర విజయం(వచన) www.freegurukul.org/z/AdiShankaracharya-41

ప్రశ్నోత్తరి మణిమాల www.freegurukul.org/z/AdiShankaracharya-42

షట్పదీ స్తోత్రం www.freegurukul.org/z/AdiShankaracharya-43

దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం-వివరణ www.freegurukul.org/z/AdiShankaracharya-44

దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం www.freegurukul.org/z/AdiShankaracharya-45

దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం(వచన) www.freegurukul.org/z/AdiShankaracharya-46

శంకర గ్రంధ రత్నావళి లలితా త్రిశతి భాష్యం www.freegurukul.org/z/AdiShankaracharya-47

గాయత్రి మంత్ర శంకర భాష్యము www.freegurukul.org/z/AdiShankaracharya-48

శ్రీమద్భగవద్గీత -శ్రీ శంకర భాష్యం యధాతదం www.freegurukul.org/z/AdiShankaracharya-49

బ్రహ్మ సూత్రాలు www.freegurukul.org/z/AdiShankaracharya-50

అవధూత గీత www.freegurukul.org/z/AdiShankaracharya-51

అష్టావక్ర గీత www.freegurukul.org/z/AdiShankaracharya-52

ఆదిశంకరాచార్యుల రచనలు పై అధ్యయనం, పరిశోధన చేయడానికి కావలిసిన పుస్తకాలు ఒకేచోట దొరకక తెలుగువారు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కావున ప్రతి ఒక్కరికి చేరేలా సహాయం చేయండి 🙏.

మరింత సమాచారం కోసం:
ఉచిత గురుకుల విద్య ఫౌండేషన్
Website: www.freegurukul.org
Android App: FreeGurukul
WhatsApp: 9042020123(To get this type of messages, SAVE this number and send START message)

9 Replies to “ఆదిశంకరాచార్యుల రచనలు సంబంద 52 పుస్తకాలు(PDF) ఒకేచోట ఉచితంగా తెలుగులో”

 1. నోముల చంద్రశేఖర్ says:

  నిజంగా మీరు ఈ రకంగా చేస్తున్న సేవ అత్యద్భుతం
  ఒక గొప్ప పండితుడు
  కాశ్మీర్ నుండి కన్యాకుమారి వరకు జ్ఞాన విత్తనాలు నాటిన మేదావి
  అవి చిగురించి మొక్కలై పూలు పూసి కాయలు కాచి చెట్లై మహా వృక్షాలు అయినాయి
  ఈరోజు మనకు అక్కడక్కడ కనిపించే మహ వృక్షాలు
  వారి పుణ్యమే,
  అలాగే ఈ మీ ప్రయత్నం కూడ అలాంటిదే
  ఏ గూటి పక్షులు ఆగూడే చేరుతాయంటారు
  తప్పకుండా మీ ఈ నిష్కామకర్మ తప్పక సత్పలితాలిస్తుంది.

  1. Correct sir Chandra shekhar garu I agree
   With you sir

 2. Prasad BSS says:

  hat sup to you sir.It is a great service you are doing.

  Prasad. BSS

 3. D A N Raju says:

  Very thank you sir, it is a great service you are doing.
  D A N Raju

 4. Prabhakar says:

  Great service ..very rare to get these books in market now .

 5. THANK YOU SIR! In these days of online learning managing a library of hard copies is becoming increasingly difficult.
  Your effort will help us utilize every extra available minute purposefully.
  Particularly in these days of lock down your effort is invaluable. regards.

 6. B. Sarveswararao says:

  Thank you sir last time sankarvijayam, Vivek chudamani purchase books. Meru good program chepattinanduku god bless you sir

 7. Namaskaram. Ee mee prayatnam chala prasamsaneeyam.

 8. దిట్టకవి రామ్ చంద్. says:

  Sir
  మీరు చేసేది బోధతో సమానమే. ఆ ఆది శంకరు లే
  మీ ద్వారా మాకు ఈ సదవకాశాన్ని ప్రసాదిస్తున్న ట్లు గా
  ఉంది సార్. తెలుగు జాతి గర్వించదగ్గ మహనీయులు మీరు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *