భగవద్గీత సంబంద 68 పుస్తకాలు(PDF) ఒకేచోట ఉచితంగా తెలుగులో

భగవద్గీత సరళ తెలుగులో(వచన) www.freegurukul.org/g/BhagavadGita-1

వచనంలో బొమ్మల భగవద్గీత www.freegurukul.org/g/BhagavadGita-2

భగవద్గీత-భగవాన్ ఉవాచ www.freegurukul.org/g/BhagavadGita-3

భగవద్గీత www.freegurukul.org/g/BhagavadGita-4

యథార్ధ గీత www.freegurukul.org/g/BhagavadGita-5

మన సమస్యలకు భగవద్గీత పరిష్కారాలు www.freegurukul.org/g/BhagavadGita-6

శ్రీమద్భగవద్గీత -శ్రీ శంకర భాష్యం యధాతదం-1,2 www.freegurukul.org/g/BhagavadGita-7

మలయాళ సద్గురు గ్రంధావళి-6-శ్రీ మద్భగవద్గీత www.freegurukul.org/g/BhagavadGita-8

గీతా సంహిత www.freegurukul.org/g/BhagavadGita-9

భగవద్గీత-అంతరార్ధ విశేషణాయత్నం www.freegurukul.org/g/BhagavadGita-10

గీతామృతం www.freegurukul.org/g/BhagavadGita-11

గీతా ప్రవచనములు www.freegurukul.org/g/BhagavadGita-12

జీవిత సాఫల్యానికి గీత చూపిన మార్గము www.freegurukul.org/g/BhagavadGita-13

గీతా సంగ్రహము www.freegurukul.org/g/BhagavadGita-14

గీతోపన్యాసములు www.freegurukul.org/g/BhagavadGita-15

గీతా ముచ్చట్లు www.freegurukul.org/g/BhagavadGita-16

గీతా భోధామృతము www.freegurukul.org/g/BhagavadGita-17

గీతా ప్రతిభ www.freegurukul.org/g/BhagavadGita-18

భగవద్గీతా పరిచయము www.freegurukul.org/g/BhagavadGita-19

భగవద్గీతా ప్రవేశము www.freegurukul.org/g/BhagavadGita-20

గీతా వ్యాసములు-2 www.freegurukul.org/g/BhagavadGita-21

గీతామృత సార సంగ్రహము www.freegurukul.org/g/BhagavadGita-22

స్థిత ప్రజ్ఞుడు – భక్తుడు www.freegurukul.org/g/BhagavadGita-23

గీతా వచనము www.freegurukul.org/g/BhagavadGita-24

భగవద్గీత -అర్జున విషాద,సాంఖ్య యోగం-వచన www.freegurukul.org/g/BhagavadGita-25

గీతారహస్యము www.freegurukul.org/g/BhagavadGita-26

గీతోపదేశతత్త్వము-1 www.freegurukul.org/g/BhagavadGita-27

శ్రీ కృష్ణుని గీతావాణి www.freegurukul.org/g/BhagavadGita-28

గీతామూలం www.freegurukul.org/g/BhagavadGita-29

భగవద్గీత భాష్యార్క ప్రకాశికానువాదము www.freegurukul.org/g/BhagavadGita-30

భగవద్గీతా మననము www.freegurukul.org/g/BhagavadGita-31

గీతా సామ్యవాద సిద్ధాంతం www.freegurukul.org/g/BhagavadGita-32

నిత్య జీవితంలో భగవద్గీత www.freegurukul.org/g/BhagavadGita-33

గీతా హృదయము-జ్ఞానయోగం www.freegurukul.org/g/BhagavadGita-34

ప్రశ్నోత్తరీప్రవచన గీత www.freegurukul.org/g/BhagavadGita-35

గీతా శాస్త్రం www.freegurukul.org/g/BhagavadGita-36

గీతా తత్త్వవివేచనీ www.freegurukul.org/g/BhagavadGita-37

భగవద్గీత టీకా తాత్పర్య సహిత www.freegurukul.org/g/BhagavadGita-38

శ్రీగీతారాధన www.freegurukul.org/g/BhagavadGita-39

శ్రీమద్బగవద్గీత-1,2,3 www.freegurukul.org/g/BhagavadGita-40

జ్ఞానేశ్వరి-2,3 www.freegurukul.org/g/BhagavadGita-41

నీలకంఠీయ భగవద్గీతా భాష్యము www.freegurukul.org/g/BhagavadGita-42

గీతా యోగము www.freegurukul.org/g/BhagavadGita-43

గీతా భావార్ధ చంద్రిక www.freegurukul.org/g/BhagavadGita-44

భగవద్గీత విజ్ఞానదీపిక www.freegurukul.org/g/BhagavadGita-45

శ్రీ భగవద్గీత – గీతార్ధ దీపికా సహితము www.freegurukul.org/g/BhagavadGita-46

గీతామృతము www.freegurukul.org/g/BhagavadGita-47

వాసు దేవః సర్వం www.freegurukul.org/g/BhagavadGita-48

గీతా మాధుర్యం www.freegurukul.org/g/BhagavadGita-49

గీతా వచనము www.freegurukul.org/g/BhagavadGita-50

గీతా మహత్యం www.freegurukul.org/g/BhagavadGita-51

గీతా మాధుర్యము www.freegurukul.org/g/BhagavadGita-52

రెండు గీతలు భగవద్గీత-ఉత్తరగీత www.freegurukul.org/g/BhagavadGita-53

స్వస్వరూప సంధానము www.freegurukul.org/g/BhagavadGita-54

శత పత్రము-గీతా శాస్త్రము www.freegurukul.org/g/BhagavadGita-55

అనాసక్తి యోగం www.freegurukul.org/g/BhagavadGita-56

అమృతవాహిని-1 నుంచి 6 భాగాలు www.freegurukul.org/g/BhagavadGita-57

మదాంధ్ర భగవద్గీత-2 www.freegurukul.org/g/BhagavadGita-58

భగవద్గీత-పారాయణ www.freegurukul.org/g/BhagavadGita-59

ఆంధ్రీకృత భగవద్గీత www.freegurukul.org/g/BhagavadGita-60

మద్భగవద్గీతా మననము-పారాయణ www.freegurukul.org/g/BhagavadGita-61

భగవద్గీత – ఆంధ్ర పద్యానువాదము www.freegurukul.org/g/BhagavadGita-62

భగవద్గీత www.freegurukul.org/g/BhagavadGita-63

భగవద్గీత – గీతికలలో www.freegurukul.org/g/BhagavadGita-64

భగవద్గీత – పద్య కావ్యము www.freegurukul.org/g/BhagavadGita-65

భగవద్గీత – గేయ మాల www.freegurukul.org/g/BhagavadGita-66

భగవద్గీత – గేయ కృతి www.freegurukul.org/g/BhagavadGita-67

భగవద్గీత – బుర్రకథ www.freegurukul.org/g/BhagavadGita-68

భగవద్గీత పై అధ్యయనం, పరిశోధన చేయడానికి కావలిసిన పుస్తకాలు ఒకేచోట దొరకక తెలుగువారు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కావున ప్రతి ఒక్కరికి చేరేలా సహాయం చేయండి 🙏.

మరింత సమాచారం కోసం:
ఉచిత గురుకుల విద్య ఫౌండేషన్
Website: www.freegurukul.org
Android App: FreeGurukul
iOS App: Gurukul Education
Helpline: 9042020123
To Join In WhatsApp Group: To get this type of messages daily, join in group by this “www.freegurukul.org/join link

10 Replies to “భగవద్గీత సంబంద 68 పుస్తకాలు(PDF) ఒకేచోట ఉచితంగా తెలుగులో”

 1. జీ శివ సంజీవ రెడ్డి says:

  Thanks ఉచిత గురుకుల విద్య వారికి వందనాలు.
  మన ఇతర గ్రంధాలను కూడా pdf రూపంలో ఇవ్వగలవారని
  ఆశిస్తున్నా.

 2. Jaya teja says:

  Ttd వారి website లో బ్రహ్మస్పర్శని భగవద్గీత ఉంది.
  అది కూడా గురుకుల్ యాప్లో చేరిస్తే సంతోషం..🙏

 3. Bommakanti Anjaneyulu says:

  నా పేరు బొమ్మ కంటి అంజనేయులు నా వయసు 30 సంవత్సరాలు
  నాకు భగవద్గీత బుక్ కావలి ఉచితంగా అందించాగలర?

  అలా వీలు కాని పక్షంలో
  భగవద్గీత లోని 9 అధ్యాయం పంపగలరు pdf lo
  Na Mobile phone. Number 9948697752

 4. Veerabrahmam says:

  Can I get this books paperback

 5. Amazing collection and effort. Deeply appreciate your work here.

 6. J. mangulal says:

  Good morning Chalabagundi

 7. P.rajagopal says:

  ఇన్ని పురాణాలు బాహ్య ప్రపంచానికి తెలియచేయడం అను విషయం లో చాలా వ్యయ ప్రయాసలు జరిగి ఉంటాయి.
  ఈ బృహత్ కార్యములలో పాల్గొన్న ఉత్తములకు ధన్య వాదములు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *