బాడీ లాంగ్వేజ్(శరీర భాష) అంటే ఏమిటి? దాని అవసరం ఏమిటి? ఎలా ఉండాలి? అనే టాపిక్స్ గురించి IMPACT వేదికపై ప్రఖ్యాత వ్యక్తిత్వ వికాస స్పీకర్ లు మాట్లాడిన 5 వీడియో లు ఒకేచోట!

1)Body Language | Ram Jaladurgam | We Foundation youtu.be/__9vuB6WvBA

2)Body Language|Ram Jaladurgam|TELUGU IMPACT Hyd 2012 youtu.be/lJpT0wodRUE

3)Body Language|Ram Jaladurgam|TELUGU IMPACT Hyd 2013 youtu.be/ZcK8gpkABIA

4)Body Langugage|KVN Karthik|TELUGU IMPACT Hyd August 2016 youtu.be/jK4ZqftUrww

5)Non verbal communication | Ram Jaladurgam|TELUGU IMPACT Hyd 2014 youtu.be/XvBJdUtHHy0

To Watch All IMPACT Videos:
www.youtube.com/user/gamparao

మరింత సమాచారం కోసం:
ఉచిత గురుకుల విద్య ఫౌండేషన్
Website: www.freegurukul.org
Android App: FreeGurukul
Whatsapp: 9042020123(To get this type of messages, SAVE this number and send START message)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *