దేవతల సంబంద 10 వీడియో ప్రవచనాలు ఒకేచోట-పార్ట్ -3

*అయ్యప్ప స్వామి*
అయ్యప్ప స్వామి వైభవం – శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2014 www.freegurukul.org/z/Devathalu-Video-45

అయ్యప్ప స్వామి దీక్ష- శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2014 www.freegurukul.org/z/Devathalu-Video-46

*గోమాత*
గోమాత వైభవం – శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2014 www.freegurukul.org/z/Devathalu-Video-47

గోమాత గొప్పదనం – రక్షణ www.freegurukul.org/z/Devathalu-Video-48

గోమాత విశిష్టత – శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2014 www.freegurukul.org/z/Devathalu-Video-49

గోమాత – శ్రీ పరిపూర్ణానంద సరస్వతి స్వామి గారిచే ప్రవచనం-2014 www.freegurukul.org/z/Devathalu-Video-50

*సూర్య*
సూర్య వైభవం – శ్రీ వద్దిపర్తి పద్మాకర్ గారిచే ప్రవచనం-2013 www.freegurukul.org/z/Devathalu-Video-51

శ్రీ ఆదిత్య వైభవం – శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2013 www.freegurukul.org/z/Devathalu-Video-52

*నరసింహ*
నరసింహ అవతారం – శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-డెట్రాయిట్-2016 www.freegurukul.org/z/Devathalu-Video-53

నరసింహ స్వామి తత్త్వము – శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2013 www.freegurukul.org/z/Devathalu-Video-54

మరింత సమాచారం కోసం:
ఉచిత గురుకుల విద్య ఫౌండేషన్
Website: www.freegurukul.org
Android App: FreeGurukul
Whatsapp: 9042020123(To get this type of messages, SAVE this number and send START message)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *