దేవిదేవతలు సంబంద 77 పుస్తకాలు(PDF) ఒకేచోట ఉచితంగా తెలుగులో

అయ్యప్ప స్వామి చరిత్ర www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-1

హనుమంతుడు ఆదర్శంగా వ్యక్తిత్వ నిర్మాణం www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-2

కావ్య గణపతి అష్టోత్తరం www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-3

హనుమచ్చరిత్ర www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-4

గణపతి www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-5

గ్రామ దేవతలు www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-6

లలితాంబికా లీలావినోదములు www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-7

వేంకటాచల మహత్యము- నిత్య పారాయణ గ్రంధము www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-8

గ్రామ దేవతలు www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-9

వేంకటేశ్వర మహత్యం www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-10

బోయకొండ గంగాభవాని చరిత్ర www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-11

శివతాండవం www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-12

భస్మోద్దూళిత విగ్రహాయ www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-13

శ్రీకృష్ణావతార తత్త్వము-1 నుంచి 14 www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-14

కృష్ణ లీలామృతము-2 www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-15

కృష్ణ పరమాత్మ జాతకము www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-16

నారాయణీయము www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-17

శ్రీ కృష్ణ గార్హస్త్యము www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-18

గోమాత-జగన్మాత www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-19

కన్యకా పరమేశ్వరి పురాణము www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-20

గణేశుని రహశ్యము www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-21

భజే వాయుపుత్రం-భజే బ్రహ్మతేజం www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-22

అవతార తత్వ వివేచన www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-23

శివాంజనేయము www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-24

గుణరత్న కోశ ప్రభంధము www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-25

దేవి కథాసుధ www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-26

శ్రీవేంకటేశ్వర లీలలు-భక్తుల అనుభవాలు www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-27

బాలానంద జై వీర హనుమాన్ www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-28

బాలల హనుమంతుడు www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-29

పార్వతీ కల్యాణం www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-30

హనుమద్భాగవతము-పూర్వార్ధము www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-31

వేదమాత గాయత్రి www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-32

కనకదుర్గా వైభవము www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-33

భజే శ్రీనివాసం-27 నక్షత్రాల శ్రీనివాస దివ్యవైభవం www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-34

అంకమ్మ కథలు www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-35

సుందర మారుతి www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-36

హనుమచ్చరిత్ర www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-37

వేంకటేశ్వర వైభవము-శ్రీ వేంకటేశ్వర మహత్యము www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-38

హనుమచ్చరిత్ర www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-39

శివ లీలా తరంగిణి www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-40

వెంకటపతి ఆటవెలదులు www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-41
సర్వరూప శ్రీనివాసం www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-42

బాలానంద బొమ్మల వేంకటేశ్వర లీలలు www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-43

విశ్వమాత సీత www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-44

శ్రీ గోదాదేవి జీవిత చరిత్రము www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-45

కృష్ణ చరిత్రము www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-46

సతీ దేవి www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-47

పార్వతీ పరమేశ్వర కళ్యాణ వైభవం www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-48

యుగపురుషుడు శ్రీకృష్ణుడు www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-49

శ్రీనివాసుని దివ్యకథ www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-50

హనుమాన్ అవతార లీలా రహస్యము www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-51

తెలుగు సాహిత్యంలో హనుమంతుని కథ – పాత్ర చిత్రణ www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-52

శ్రీ రామ కర్ణామృతము www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-53

రామ కృష్ణ లీలాతరంగిణి www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-54

వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి చరిత్ర www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-55

శ్రీకృష్ణుడు www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-56

హనుమద్విలాసము-1 www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-57

వల్లూరమ్మ చరిత్ర www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-58

గీతా గోవింద రహస్యము www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-59

కుమార నాగదేవత సర్వస్వము www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-60

చరణామృతం – శ్రీనివాసుని దివ్యపాద వైభవము www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-61

ఆంధ్ర వాంగ్మయం-కృష్ణ కథ www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-62

చెంగాలమ్మ చరిత్ర www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-63

శ్రీనివాస విలాస సేవధి www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-64

హనుమత్ప్రభంధము-1,2,3 www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-65

పురుషోత్తముడు – శ్రీరాముడు www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-66

కృష్ణ వేణుగానామృతము www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-67

జానకిరామము www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-68

హనుమత్సందేశం www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-69

వాసవీ కన్యకా పురాణ తోహరాగానము www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-70

వాసవీ కన్యక-కన్యకా పురాణము www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-71

సత్య దేవ మహత్యము www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-72

పద్మావతి వైభవం www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-73

పద్మావతి పరిణయం www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-74

పద్మావతి పరిణయము www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-75

వల్లూరమ్మ చరిత్ర మహిమలు www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-76

శ్రీ రామ భక్తి www.freegurukul.org/g/DeviDevatalu-77

దేవిదేవతలు గురించి తెలుసుకోవడానికి కావలిసిన పుస్తకాలు ఒకేచోట దొరకక తెలుగువారు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కావున ప్రతి ఒక్కరికి చేరేలా సహాయం చేయండి 🙏.

మరింత సమాచారం కోసం:
ఉచిత గురుకుల విద్య ఫౌండేషన్
Website: www.freegurukul.org
Android App: FreeGurukul
iOS App: Gurukul Education
Helpline: 9042020123
To Join In WhatsApp Group: To get this type of Spiritual/Inspirational/PersonalityDevelopment messages daily, join in group by this “www.freegurukul.org/join link

2 Replies to “దేవిదేవతలు సంబంద 77 పుస్తకాలు(PDF) ఒకేచోట ఉచితంగా తెలుగులో”

 1. Poornachandhra says:

  ధన్యవాదాలు గు రూ జీ

 2. Pravara how to write, any pravara example which one generally chants in marriages.

  Brahmans types, gothra namalu, Rishulu names.

  What are various castes and their branches in Andhra and Telangana.

  Totally how many gods are there in india, who are they what their importance.

  What is dhrusti. How to overcome.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *