ధర్మం/నీతి/విలువలు సంబంద 78 పుస్తకాలు(PDF) ఒకేచోట ఉచితంగా తెలుగులో

చాణక్య నీతి సూత్రాలు www.freegurukul.org/g/Dharmam-1

విదురనీతి www.freegurukul.org/g/Dharmam-2

బోధాయన ధర్మ సూత్రము www.freegurukul.org/g/Dharmam-3

ధర్మం www.freegurukul.org/g/Dharmam-4

హిందూ ధర్మ శాస్త్రము www.freegurukul.org/g/Dharmam-5

11 నీతి కథలు www.freegurukul.org/g/Dharmam-6

నీతి కథా మంజరి-1 www.freegurukul.org/g/Dharmam-7

చాణక్య నీతి దర్పణము www.freegurukul.org/g/Dharmam-8

నిర్ణయ సింధువు-1 www.freegurukul.org/g/Dharmam-9

మానవ ధర్మ శాస్త్రము www.freegurukul.org/g/Dharmam-10

అమ్మ చెప్పిన కమ్మని నీతి కథలు www.freegurukul.org/g/Dharmam-11

ఆర్ష ధర్మ సూత్రములు www.freegurukul.org/g/Dharmam-12

భారతమాత సేవలో www.freegurukul.org/g/Dharmam-13

ధర్మ సందేశాలు www.freegurukul.org/g/Dharmam-14

కుటుంబ వ్యవస్థ అవసరమా ? www.freegurukul.org/g/Dharmam-15

మహాభారత కథలు-1 www.freegurukul.org/g/Dharmam-16

ధర్మ శాస్త్ర రత్నాకరం www.freegurukul.org/g/Dharmam-17

నీతి కథామంజరి www.freegurukul.org/g/Dharmam-18

మాటల మధ్యలో రాలిన ముత్యాలు-1,2 www.freegurukul.org/g/Dharmam-19

ధర్మ ఘంట www.freegurukul.org/g/Dharmam-20

నిత్య జీవితానికి నియమావళి www.freegurukul.org/g/Dharmam-21

మంచివాళ్ళు మాటతీరు www.freegurukul.org/g/Dharmam-22

యధార్ధ మానవత్వము www.freegurukul.org/g/Dharmam-23

ధర్మ మంజరి www.freegurukul.org/g/Dharmam-24

సంపూర్ణ నీతి చంద్రిక-1,2 www.freegurukul.org/g/Dharmam-25

మహనీయుల ముచ్చట్లు www.freegurukul.org/g/Dharmam-26

రామాయణము మానవ ధర్మము www.freegurukul.org/g/Dharmam-27

భారత నీతి కథలు-1,2 www.freegurukul.org/g/Dharmam-28

బడిలో చెప్పని పాటాలు www.freegurukul.org/g/Dharmam-29

పవిత్ర సన్నివేశములు www.freegurukul.org/g/Dharmam-30

పరమోత్తమ శిక్షణ www.freegurukul.org/g/Dharmam-31

బాల శిక్ష www.freegurukul.org/g/Dharmam-32

నీతి శతక రత్నావళి www.freegurukul.org/g/Dharmam-33

నీతి వాక్యామృతం www.freegurukul.org/g/Dharmam-34

మహర్షుల హితోక్తులు www.freegurukul.org/g/Dharmam-35

మహాభారత కథలు-5 www.freegurukul.org/g/Dharmam-36

మానవ జీవితము-2 www.freegurukul.org/g/Dharmam-37

మానవ జీవితము-3 www.freegurukul.org/g/Dharmam-38

మానవ ధర్మము www.freegurukul.org/g/Dharmam-39

ధర్మ పధం కథలు www.freegurukul.org/g/Dharmam-40

విదురామృతం www.freegurukul.org/g/Dharmam-41

సంస్కృతి – సంప్రదాయం www.freegurukul.org/g/Dharmam-42

స్ఫూర్తి కణాలు www.freegurukul.org/g/Dharmam-43

హితోపదేశము-1,2 www.freegurukul.org/g/Dharmam-44

ఆర్ష కుటుంబము www.freegurukul.org/g/Dharmam-45

మనుస్మృతి www.freegurukul.org/g/Dharmam-46

పరాశర స్మృతి www.freegurukul.org/g/Dharmam-47

సనాతన ధర్మం దాని విశిష్టత www.freegurukul.org/g/Dharmam-48

రత్న త్రయము www.freegurukul.org/g/Dharmam-49

పౌర హక్కులు – విధులు www.freegurukul.org/g/Dharmam-50

నీతి సుధానిది-3నుంచి5 www.freegurukul.org/g/Dharmam-51

జాతక కథలు-1 నుంచి 5 www.freegurukul.org/g/Dharmam-52

వేమన పద్యములు www.freegurukul.org/g/Dharmam-53

ధర్మ శాస్త్రాలలో శిక్షాస్మృతి www.freegurukul.org/g/Dharmam-54

భారతంలో నీతి కథలు www.freegurukul.org/g/Dharmam-55

నీతి కథలు www.freegurukul.org/g/Dharmam-56

చందమామ కథలు www.freegurukul.org/g/Dharmam-57

నూరు మంచి మాటలు www.freegurukul.org/g/Dharmam-58

నీతి కథామాల www.freegurukul.org/g/Dharmam-59

సంస్కృత సూక్తి రత్న కోశః-2 www.freegurukul.org/g/Dharmam-60

కాశీమజిలీ కథలు-1 www.freegurukul.org/g/Dharmam-61

అపూర్వ చింతామణి www.freegurukul.org/g/Dharmam-62

పంచతంత్రం-మిత్ర భేదం,మిత్ర ప్రాప్తికం www.freegurukul.org/g/Dharmam-63

భేతాళ కథలు www.freegurukul.org/g/Dharmam-64

భట్టి విక్రమార్కుని కథలు www.freegurukul.org/g/Dharmam-65

పేదరాసి పెద్దమ్మ కథలు-2 www.freegurukul.org/g/Dharmam-66

సుజ్ఞాన బోధిని-నీతి కథలు www.freegurukul.org/g/Dharmam-67

బాలానంద బొమ్మల పంచతంత్రం-1,2 www.freegurukul.org/g/Dharmam-68

పెద్దిభొట్ల సుబ్బరామయ్య కథలు www.freegurukul.org/g/Dharmam-69

ప్రేరణార్ధక కథలు www.freegurukul.org/g/Dharmam-70

B.N.భాషితాలు www.freegurukul.org/g/Dharmam-71

అమృత బిందువులు www.freegurukul.org/g/Dharmam-72

369 మంచిముత్యాలు www.freegurukul.org/g/Dharmam-73

సంస్కృత లోకోక్తులు www.freegurukul.org/g/Dharmam-74

వేమన వేద సూక్తులు www.freegurukul.org/g/Dharmam-75

అన్ని సందర్బాల్లో సూక్తులు www.freegurukul.org/g/Dharmam-76

సజీవ సత్యాలు www.freegurukul.org/g/Dharmam-77

భర్త్రుహరి సుభాషితము www.freegurukul.org/g/Dharmam-78

ధర్మం/నీతి/విలువలు పై అధ్యయనం, పరిశోధన చేయడానికి కావలిసిన పుస్తకాలు ఒకేచోట దొరకక తెలుగువారు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కావున ప్రతి ఒక్కరికి చేరేలా సహాయం చేయండి 🙏.

మరింత సమాచారం కోసం:
ఉచిత గురుకుల విద్య ఫౌండేషన్
Website: www.freegurukul.org
Android App: FreeGurukul
iOS App: Gurukul Education
Helpline: 9042020123
To Join In WhatsApp Group: To get this type of Spiritual/Inspirational/PersonalityDevelopment messages daily, join in group by this “www.freegurukul.org/join link

9 Replies to “ధర్మం/నీతి/విలువలు సంబంద 78 పుస్తకాలు(PDF) ఒకేచోట ఉచితంగా తెలుగులో”

 1. It is a great feast for Telugu literary lovers and particularly for young generation. Those who are associated with this task are deserves to be appreciated. God bless them.

 2. ganesh akula says:

  ఉచితంగా మీరు అందరికీ ఇలాంటి సౌకర్యాన్ని చాలా సంతోషం..
  ధన్యవాదాలు 🙏

 3. A VENKAT RAMULU says:

  I’m very grateful to you. I have been searching for a thing like this. It’s really a very good job.

 4. Lakshmikanth Pippala says:

  Iam really very happy and thank you very much for your service.

 5. కృతజ్ఞతలు ఒకే చోట ఇన్ని ఆని ముత్యాలు చేర్చి కుర్చీ అందించినందుకు శతకోటి నమస్సుమాంజలులు, ఈ నాటి తరగతి గదులలో నీతి శతకాలు లేవు నీతి సూత్రాలు వల్లించే మాస్టర్లు లేరు,ధర్మాన్ని గురించి చెప్పే దర్మాతులు గాని రాజనీతిని నేర్పే చాణక్యులు లేరు, కనీసం పిల్లలకు మంచి చెడూ చెప్పడానికి నాయనమ్మ లు,అమ్మమ్మలు తాతయ్యలు ఉండే ఉమ్మడి కుటుంబాలు లేవు. కలికాలనికి అంతా అధర్మం,అన్యాయం,అవినీతి,అరాచకం ప్రబలాయి. ఈ తరానికి మంచి ఏమిటో తెలువకుందా పోయింది. ఈ కాలంలో నీవు ఎలా సంపాదించా వు అనే దానికంటే ఎంత సంపాదించా వు అనేది ముఖ్యం అయింది. నల్ల భాస్కర్ రెడ్డి చైర్మన్ జ్ఞానజ్యోతిి విద్యాసంస్థలు. చైర్మన్ తెలుగు రాష్ట్రాల ఓసి సంక్షేమ సంఘాల సమాఖ్య. అధ్యక్షుడు అఖిల భారత రెడ్డీ సంఘాల సమాఖ్య .9494573939

 6. Thanks for giving this information at one place.

 7. Dharmanni Nilabette ee karyakramaniki meeku koti koti vandanalu.

 8. LAKSHMANA VEGI says:

  Ayya
  meeku padabhivandanam.
  A Great Service to Community. Very rare to see this sort of contribution.
  Make it available on google play store to reach to every house-hold in Telugu community across world. Very useful for all ages.

 9. Lakshminarayana Marisetty says:

  It’s a super platform for telugu lovers. I have been following regularly & fully enjoying with this website since two years. It’s really a wonderful task & I’m very grateful to this site…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *