క్రమశిక్షణ అంటే ఏమి? ఎలా నేర్చుకోవాలి? అనే టాపిక్స్ గురించి IMPACT వేదికపై ప్రఖ్యాత వ్యక్తిత్వ వికాస స్పీకర్ లు మాట్లాడిన 4 వీడియో లు ఒకేచోట!

1)Self Management|V Viswanadham|TELUGU IMPACT Kamareddy 2017 youtu.be/sj4bp__pzVc

2)Self Discipline |KVN Karthik | TELUGU IMPACT Warangal 2017 youtu.be/cfBAtkECzvo

3)Discipline |Krish| TELUGU IMPACT Hyd 2012 youtu.be/XntMKjiWk_A

4)Discipline |Uday Kumar | TELUGU IMPACT Khammam 2014 youtu.be/k9w___U2YnA

To Watch All IMPACT Videos:
www.youtube.com/user/gamparao

మరింత సమాచారం కోసం:
ఉచిత గురుకుల విద్య ఫౌండేషన్
Website: www.freegurukul.org
Android App: FreeGurukul
iOS App: Gurukul Education
Helpline: 9042020123
To Join In WhatsApp Group: To get this type of Spiritual/Inspirational/PersonalityDevelopment messages daily, join in group by this “www.freegurukul.org/join link.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *