గేయాలు/కవితలు సంబంద 60 పుస్తకాలు(PDF) ఒకేచోట ఉచితంగా తెలుగులో

స్వాతంత్య దీప్తి-దేశభక్తి గేయాలు www.freegurukul.org/g/Geyalu-1

అంతర్మధనము -ఆత్మ చింతన -లలిత గీతాలు www.freegurukul.org/g/Geyalu-2

అనంత సత్యాలు www.freegurukul.org/g/Geyalu-3

గీతాంజలి www.freegurukul.org/g/Geyalu-4

జాతీయ గీతాలు www.freegurukul.org/g/Geyalu-5

జాతీయ గీతాలు www.freegurukul.org/g/Geyalu-6

తెలుగులో చిత్ర కవిత్వము www.freegurukul.org/g/Geyalu-7

సంప్రదాయక విజ్ఞానము-పాత పాటలు www.freegurukul.org/g/Geyalu-8

తెలుగులో లలిత గీతాలు www.freegurukul.org/g/Geyalu-9

మిన్నేరు www.freegurukul.org/g/Geyalu-10

సుక్కమ్మ – సెంద్రయ్య www.freegurukul.org/g/Geyalu-11

జానపద గేయాలు www.freegurukul.org/g/Geyalu-12

మధుర కవితలు www.freegurukul.org/g/Geyalu-13

కలం బలం www.freegurukul.org/g/Geyalu-14

రవీంద్ర నాథ్ టాగోర్ గీతాంజలి www.freegurukul.org/g/Geyalu-15

సామాన్యుని సందేశం-1 www.freegurukul.org/g/Geyalu-16

అంతర్మధనం www.freegurukul.org/g/Geyalu-17

తెలుగు జానపద గేయ సాహిత్యము www.freegurukul.org/g/Geyalu-18

తెలుగు కవితావికాసం www.freegurukul.org/g/Geyalu-19

నవ సృష్టి www.freegurukul.org/g/Geyalu-20

మన ధర్మం www.freegurukul.org/g/Geyalu-21

విప్రలబ్ది www.freegurukul.org/g/Geyalu-22

పాత పాటలు www.freegurukul.org/g/Geyalu-23

తండ్లాట-కవితలు www.freegurukul.org/g/Geyalu-24

ఆహ్వానము www.freegurukul.org/g/Geyalu-25

పూల రధం www.freegurukul.org/g/Geyalu-26

కృష్ణలహరి www.freegurukul.org/g/Geyalu-27

సిరి మువ్వలు-వచనా కవిత సంపుటి www.freegurukul.org/g/Geyalu-28

నృత్య భారతి www.freegurukul.org/g/Geyalu-29

నేటికాలపు కవిత్వము www.freegurukul.org/g/Geyalu-30

పాడవే కోకిలా www.freegurukul.org/g/Geyalu-31

గోపికా హృదయోల్లాసం www.freegurukul.org/g/Geyalu-32

సిరి చుక్క మొగ్గ www.freegurukul.org/g/Geyalu-33

శత పత్ర సుందరి www.freegurukul.org/g/Geyalu-34

జానపద గేయాలలో పురాణాలు www.freegurukul.org/g/Geyalu-35

అన్నమయ్య సంకీర్తనల్లో జానపద గేయ ఫణితులు www.freegurukul.org/g/Geyalu-36

కదంబ కంద మాలిక www.freegurukul.org/g/Geyalu-37

పల్లెపదాలల్లో ప్రజాజీవనం www.freegurukul.org/g/Geyalu-38

లలిత భావ గీతాలు www.freegurukul.org/g/Geyalu-39

రవీంద్ర స్మృతి www.freegurukul.org/g/Geyalu-40

మేఘదూతం www.freegurukul.org/g/Geyalu-41

మురళి స్వనాలు www.freegurukul.org/g/Geyalu-42

మిణుగురు పురుగులు www.freegurukul.org/g/Geyalu-43

మనోరాగం www.freegurukul.org/g/Geyalu-44

మధుర గేయ కబంధం www.freegurukul.org/g/Geyalu-45

భావవీచికలు www.freegurukul.org/g/Geyalu-46

ప్రసూనాంజలి www.freegurukul.org/g/Geyalu-47

పోయిట్రీ వర్క్ షాప్ www.freegurukul.org/g/Geyalu-48

వడ్ల బండి www.freegurukul.org/g/Geyalu-49

పాలేటి తరగల్లో మల్లి www.freegurukul.org/g/Geyalu-50

శాంతి దీపిక www.freegurukul.org/g/Geyalu-51

పల్లె పదాలు www.freegurukul.org/g/Geyalu-52

న్యాయానికి నోరు www.freegurukul.org/g/Geyalu-53

నైవేద్యము www.freegurukul.org/g/Geyalu-54

ధర్మాగ్రహము www.freegurukul.org/g/Geyalu-55

శిష్ట సాహిత్యంలో జానపద విజ్ఞాన ధోరణలు www.freegurukul.org/g/Geyalu-56

సప్త గిరులు-భక్తి గేయ సంపుటి www.freegurukul.org/g/Geyalu-57

తెలుగులో గేయ నాటికలు www.freegurukul.org/g/Geyalu-58

కాలం వెంట కవి www.freegurukul.org/g/Geyalu-59

పిల్లలు పెద్దలు www.freegurukul.org/g/Geyalu-60

గేయాలు/కవితలు గురించి తెలుసుకోవడానికి కావలిసిన పుస్తకాలు ఒకేచోట దొరకక తెలుగువారు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కావున ప్రతి ఒక్కరికి చేరేలా సహాయం చేయండి 🙏.

మరింత సమాచారం కోసం:
ఉచిత గురుకుల విద్య ఫౌండేషన్
Website: www.freegurukul.org
Android App: FreeGurukul
iOS App: Gurukul Education
Helpline: 9042020123
To Join In WhatsApp Group: To get this type of Spiritual/Inspirational/PersonalityDevelopment messages daily, join in group by this “www.freegurukul.org/join link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *