గురువుల సంబంద 73 పుస్తకాలు, 27 ప్రవచనాలు ఒకేచోట ఉచితంగా తెలుగులో

***పుస్తకాలు***
వేదవ్యాస మహర్షి జీవిత చరిత్ర bit.ly/Guruvu-1

గురు విజ్ఞాన సర్వస్వము bit.ly/Guruvu-2

వసిష్ఠ మహర్షి bit.ly/Guruvu-3

గురువులు ఋషులు bit.ly/Guruvu-4

మన దేవతలు – ఋషులు -1 bit.ly/Guruvu-5

మహర్షుల చరిత్ర bit.ly/Guruvu-6

ఉద్దాలక మహర్షి bit.ly/Guruvu-7

కణ్వ మహర్షి bit.ly/Guruvu-8

జ్ఞానదేవుడు bit.ly/Guruvu-9

ఆచార్యుల చరిత్ర bit.ly/Guruvu-10

నవయోగులు bit.ly/Guruvu-11

మహా యోగులు bit.ly/Guruvu-12

ముగ్గురు గురువుల గురుచరిత్ర bit.ly/Guruvu-13

బాబాలు,స్వామీజీలు, గురుమహరాజ్ లు bit.ly/Guruvu-14

ద్రోణాచార్యులు bit.ly/Guruvu-15

ఒక యోగి ఆత్మ కథ bit.ly/Guruvu-16

అక్కల్కోట నివాసి శ్రీ స్వామి సమర్ధ bit.ly/Guruvu-17

కృష్ణాజీ జీవితం bit.ly/Guruvu-18

గణపతి సచ్చిదానంద-1 bit.ly/Guruvu-19

జగద్గురు విలాసం bit.ly/Guruvu-20

రామానుజ జీయరు స్వామి చరిత్ర bit.ly/Guruvu-21

దివ్య మాత bit.ly/Guruvu-22

నడిచే దేవుడు(చంద్రశేఖర పరమాచార్యులు) bit.ly/Guruvu-23

విద్యాప్రకాశానందగిరి స్వాముల జీవిత చరిత్ర bit.ly/Guruvu-24

మహా పురుషుడు bit.ly/Guruvu-25

భగవాన్ మహావీరుడు bit.ly/Guruvu-26

శ్రీరాఘవేంద్ర స్వామి చరిత్ర bit.ly/Guruvu-27

శ్రీపాద శ్రీవల్లభ లీలా వైభవము bit.ly/Guruvu-28

హరనాథ భాగవతము bit.ly/Guruvu-29

అవతార్ మెహెర్ బాబా జీవిత చరిత్ర bit.ly/Guruvu-30

ఆంధ్ర యోగులు-7 bit.ly/Guruvu-31

సద్గురు మలయాళస్వామి bit.ly/Guruvu-32

చ్యవన మహర్షి bit.ly/Guruvu-33

మన మహోన్నత వారసత్వం bit.ly/Guruvu-34

గురు తత్త్వము bit.ly/Guruvu-35

గురు పూజా విధానం bit.ly/Guruvu-36

జగద్గురువు శ్రీ ఆదిశంకరాచార్య bit.ly/Guruvu-37

శంకరాచార్య చరిత్రము bit.ly/Guruvu-38

ఆదిశంకరాచార్య దివ్యచరితామృతము bit.ly/Guruvu-39

బాలల శ్రీరామకృష్ణ bit.ly/Guruvu-40

ధీర నరేంద్రుడు bit.ly/Guruvu-41

షిరిడి సాయిబాబా సచ్చరిత్రము bit.ly/Guruvu-42

హేమాడ్ పంత్ విరచిత శ్రీ సాయి సచ్చరిత్ర bit.ly/Guruvu-43

షిరిడి సాయిబాబా సచ్చరిత్రము bit.ly/Guruvu-44

షిర్డీ సాయి లీలామృతము bit.ly/Guruvu-45

సాయిబాబా చరిత్రము-నిత్య పారాయణ గ్రంధము bit.ly/Guruvu-46

షిర్డీ సాయి బాబా జీవిత సంగ్రహము bit.ly/Guruvu-47

సాయి లీలామృతము bit.ly/Guruvu-48

భగవాన్ రమణ మహర్షి bit.ly/Guruvu-49

గురు చరిత్ర bit.ly/Guruvu-50

శ్రీదత్త గురుచరిత్ర bit.ly/Guruvu-51

గురుమూర్తి నృసింహ సరస్వతి చరితము bit.ly/Guruvu-52

గురులీల bit.ly/Guruvu-53

నవనాధ చరిత్ర-నిత్య పారాయణ bit.ly/Guruvu-54

బొమ్మల యోగి వేమన bit.ly/Guruvu-55

వేమన bit.ly/Guruvu-56

బుద్ధ చరిత్రము bit.ly/Guruvu-57

బుద్ధ భగవానుడు bit.ly/Guruvu-58

బుద్ధ దర్శనం bit.ly/Guruvu-59

వీర బ్రహ్మేంద్ర స్వాముల వారి సంపూర్ణ చరిత్ర bit.ly/Guruvu-60

పోతులూరి వీర బ్రహ్మము గారి జీవితం – రచన పరిశీలన bit.ly/Guruvu-61

స్వామి దయానంద bit.ly/Guruvu-62

సమర్ధ రామదాసు bit.ly/Guruvu-63

అరవిందులు bit.ly/Guruvu-64

కబీర్ bit.ly/Guruvu-65

గణపతి ముని చరిత్ర సంగ్రహము bit.ly/Guruvu-66

మహా తపస్వి-భగవాన్ శ్రీ వశిష్ట గణపతిముని చరిత్ర bit.ly/Guruvu-67

గురు గోవింద్ సింగ్ bit.ly/Guruvu-68

గురునానక్ bit.ly/Guruvu-69

స్వామి సమర్ధ అక్కల్ కోట మహారాజ్ bit.ly/Guruvu-70

స్వామి సిద్ధారూడ స్వామి చరిత్ర bit.ly/Guruvu-71

భగవాన్ శ్రీ బాల యోగీశ్వరుల చరిత్ర bit.ly/Guruvu-72

శ్రీనారాయణ గురు bit.ly/Guruvu-73

*****ప్రవచనాలు ****
శ్రీ వ్యాస వైభవం – వ్యాస పౌర్ణమి – శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2013 bit.ly/Guruvu-VID-1

గురుపౌర్ణమి-వ్యాస పౌర్ణమి – శ్రీ చలపతిరావు గారిచే ప్రవచనం-2013 bit.ly/Guruvu-VID-2

గురువు గొప్పదనం – శ్రీ గరికిపాటి నరసింహారావు గారిచే ప్రవచనం-2017 bit.ly/Guruvu-VID-3

గురు తత్త్వం – శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2017 bit.ly/Guruvu-VID-4

గురు వైభవం – శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2011 bit.ly/Guruvu-VID-5

గురువు – శ్రీ చలపతిరావు గారిచే ప్రవచనం-2014 bit.ly/Guruvu-VID-6

గురుపరంపర – శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం bit.ly/Guruvu-VID-7

గురు మహిమ – శ్రీ వద్దిపర్తి పద్మాకర్ గారిచే ప్రవచనం-2013 bit.ly/Guruvu-VID-8

గురు పూర్ణిమ – శ్రీ పరిపూర్ణానంద సరస్వతి స్వామి గారిచే ప్రవచనం-2015 bit.ly/Guruvu-VID-9

సప్త ఋషుల చరిత్ర – శ్రీ వద్దిపర్తి పద్మాకర్ గారిచే ప్రవచనం-2014 bit.ly/Guruvu-VID-10

దక్షిణామూర్తి వైభవం – శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2012 bit.ly/Guruvu-VID-11

దక్షిణామూర్తి తత్త్వం – శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2017 bit.ly/Guruvu-VID-12

ఆదిశంకర విజయం – శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2016 bit.ly/Guruvu-VID-13

ఆదిశంకరాచార్య వైభవం – శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2013 bit.ly/Guruvu-VID-14

జగద్గురు చరిత్ర – శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2017 bit.ly/Guruvu-VID-15

ఆదిశంకరాచార్యులు – శ్రీ ప్రేమ్ సిద్ధార్ద్ గారిచే ప్రవచనం-2015 bit.ly/Guruvu-VID-16

చంద్రశేఖరమహాస్వామి ప్రస్థానం – శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2015 bit.ly/Guruvu-VID-17

శృంగేరి జగద్గురువుల వైభవం – శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2013 bit.ly/Guruvu-VID-18

సాయి బాబా జీవిత చరిత్ర – శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2014 bit.ly/Guruvu-VID-19

శ్రద్ధ – సబూరి – శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2015 bit.ly/Guruvu-VID-20

షిర్డి సాయి బాబా తత్వము – శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం bit.ly/Guruvu-VID-21

సాయి మహత్యం – శ్రీ వద్దిపర్తి పద్మాకర్ గారిచే ప్రవచనం-2014 bit.ly/Guruvu-VID-22

శ్రీ దత్తాత్రేయ గురుచరిత్ర – శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2014 bit.ly/Guruvu-VID-23

దత్తాత్రేయ చరిత్ర – శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-చికాగో-2015 bit.ly/Guruvu-VID-24

శ్రీరామకృష్ణ కధామృతం – శ్రీ గరికిపాటి నరసింహారావు గారిచే ప్రవచనం-2017 bit.ly/Guruvu-VID-25

వివేకానంద జీవితం – శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2016 bit.ly/Guruvu-VID-26

వివేకానంద జీవిత చరిత్ర – శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2015 bit.ly/Guruvu-VID-27

గురువుల గొప్పదనం తెలుసుకోవటానికి కావలిసిన పుస్తకాలు,ప్రవచనాలు ఒకేచోట దొరకక తెలుగువారు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కావున ప్రతి ఒక్కరికి చేరేలా సహాయం చేయండి 🙏.

మరింత సమాచారం కోసం:
Website: www.freegurukul.org
Facebook: www.fb.com/freegurukul
Telegram: t.me/freegurukul
Android App: FreeGurukul
Whatsapp: 9042020123(To get this type of messages, SAVE this number and send START message)

One Reply to “గురువుల సంబంద 73 పుస్తకాలు, 27 ప్రవచనాలు ఒకేచోట ఉచితంగా తెలుగులో”

  1. D Subbarao says:

    Thank you very much for giving such information. Let the GURU direct you for enlightenment and help the need.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *