గురువుల సంబంద 27 ప్రవచనాలు ఒకేచోట!

శ్రీ వ్యాస వైభవం – వ్యాస పౌర్ణమి – శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2013 www.freegurukul.org/z/Guruvulu-Video-1

గురుపౌర్ణమి-వ్యాస పౌర్ణమి – శ్రీ చలపతిరావు గారిచే ప్రవచనం-2013 www.freegurukul.org/z/Guruvulu-Video-2

గురువు గొప్పదనం – శ్రీ గరికిపాటి నరసింహారావు గారిచే ప్రవచనం-2017 www.freegurukul.org/z/Guruvulu-Video-3

గురు తత్త్వం – శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2017 www.freegurukul.org/z/Guruvulu-Video-4

గురు వైభవం – శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2011 www.freegurukul.org/z/Guruvulu-Video-5

గురువు – శ్రీ చలపతిరావు గారిచే ప్రవచనం-2014 www.freegurukul.org/z/Guruvulu-Video-6

గురుపరంపర – శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం www.freegurukul.org/z/Guruvulu-Video-7

గురు మహిమ – శ్రీ వద్దిపర్తి పద్మాకర్ గారిచే ప్రవచనం-2013 www.freegurukul.org/z/Guruvulu-Video-8

గురు పూర్ణిమ – శ్రీ పరిపూర్ణానంద సరస్వతి స్వామి గారిచే ప్రవచనం-2015 www.freegurukul.org/z/Guruvulu-Video-9

సప్త ఋషుల చరిత్ర – శ్రీ వద్దిపర్తి పద్మాకర్ గారిచే ప్రవచనం-2014 www.freegurukul.org/z/Guruvulu-Video-10

దక్షిణామూర్తి వైభవం – శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2012 www.freegurukul.org/z/Guruvulu-Video-11

దక్షిణామూర్తి తత్త్వం – శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2017 www.freegurukul.org/z/Guruvulu-Video-12

ఆదిశంకర విజయం – శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2016 www.freegurukul.org/z/Guruvulu-Video-13

ఆదిశంకరాచార్య వైభవం – శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2013 www.freegurukul.org/z/Guruvulu-Video-14

జగద్గురు చరిత్ర – శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2017 www.freegurukul.org/z/Guruvulu-Video-15

ఆదిశంకరాచార్యులు – శ్రీ ప్రేమ్ సిద్ధార్ద్ గారిచే ప్రవచనం-2015 www.freegurukul.org/z/Guruvulu-Video-16

చంద్రశేఖరమహాస్వామి ప్రస్థానం – శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2015 www.freegurukul.org/z/Guruvulu-Video-17

శృంగేరి జగద్గురువుల వైభవం – శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2013 www.freegurukul.org/z/Guruvulu-Video-18

సాయి బాబా జీవిత చరిత్ర – శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2014 www.freegurukul.org/z/Guruvulu-Video-19

శ్రద్ధ – సబూరి – శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2015 www.freegurukul.org/z/Guruvulu-Video-20

షిర్డి సాయి బాబా తత్వము – శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం www.freegurukul.org/z/Guruvulu-Video-21

సాయి మహత్యం – శ్రీ వద్దిపర్తి పద్మాకర్ గారిచే ప్రవచనం-2014 www.freegurukul.org/z/Guruvulu-Video-22

శ్రీ దత్తాత్రేయ గురుచరిత్ర – శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2014 www.freegurukul.org/z/Guruvulu-Video-23

దత్తాత్రేయ చరిత్ర – శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-చికాగో-2015 www.freegurukul.org/z/Guruvulu-Video-24

శ్రీరామకృష్ణ కధామృతం – శ్రీ గరికిపాటి నరసింహారావు గారిచే ప్రవచనం-2017 www.freegurukul.org/z/Guruvulu-Video-25

వివేకానంద జీవితం – శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2016 www.freegurukul.org/z/Guruvulu-Video-26

వివేకానంద జీవిత చరిత్ర – శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2015 www.freegurukul.org/z/Guruvulu-Video-27

గురువుల గొప్పదనం తెలుసుకోవటానికి కావలిసిన పుస్తకాలు,ప్రవచనాలు ఒకేచోట దొరకక తెలుగువారు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కావున ప్రతి ఒక్కరికి చేరేలా సహాయం చేయండి 🙏.

మరింత సమాచారం కోసం:
ఉచిత గురుకుల విద్య ఫౌండేషన్
Website: www.freegurukul.org
Android App: FreeGurukul
Whatsapp: 9042020123(To get this type of messages, SAVE this number and send START message)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *