మంచి, చెడు అలవాట్లు ఏమి? ఎలా మార్చుకోవాలి? అనే టాపిక్స్ గురించి IMPACT వేదికపై ప్రఖ్యాత వ్యక్తిత్వ వికాస స్పీకర్ లు మాట్లాడిన 7 వీడియో లు ఒకేచోట!

1)Good Habits of Success People|Srinivas |TELUGU IMPACT Nizamabad 2017 youtu.be/N59mrED0sCw

2)Habit |V Viswanadham| TELUGU IMPACT Nalgonda 2016 youtu.be/YJsBqSmFWRg

3)Alcohol Addiction | Raghavendraprasad |TELUGU IMPACT Ongole 2016 youtu.be/3wU6bNvc_Yg

4)Habit |AV Ranganath IPS SP| TELUGU IMPACT Khammam 2014 youtu.be/YA-xPm6SmXk

5)Self Talk | Sambamoorty | TELUGU IMPACT Hyd Apr 2017 youtu.be/xajfMyhq1bw

6)Senses Control | Jagan Guruji | TELUGU IMPACT Kakinada 2017 youtu.be/zocTwv8IBEs

7)Bad Habits | Swami Bodhamyananda | TELUGU IMPACT Warangal 2017 youtu.be/2GVHStIFzeQ

To Watch All IMPACT Videos:
www.youtube.com/user/gamparao

మరింత సమాచారం కోసం:
ఉచిత గురుకుల విద్య ఫౌండేషన్
Website: www.freegurukul.org
Android App: FreeGurukul
iOS App: Gurukul Education
Helpline: 9042020123
To Join In WhatsApp Group: To get this type of Spiritual/Inspirational/PersonalityDevelopment messages daily, join in group by this “www.freegurukul.org/join link.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *