చేతి తో అందంగా ఎలా వ్రాయాలి? అనే టాపిక్స్ గురించి IMPACT వేదికపై ప్రఖ్యాత వ్యక్తిత్వ వికాస స్పీకర్ మాట్లాడిన 15 వీడియో లు ఒకేచోట!

1)Handwriting | Mallikharjun Rao | TELUGU IMPACT Srikakulam 2018 youtu.be/d16PIv7bsn0

2)Learn Telugu Writing | Y Mallikarjuna Rao| TELUGU IMPACT Nellore 2017 youtu.be/0_A7Ds-8oMI

3)Art of Writing | Y Mallikarjuna Rao | TELUGU IMPACT Vizag 2017 youtu.be/82TDjYVjOg4

4)Left Handers | Mallikharjun Rao | TELUGU IMPACT Warangal 2017 youtu.be/w5GV9BJ5Ahc

5)Handwriting|Y Mallikarjuna Rao| TELUGU IMPACT Anantapur 2016 youtu.be/WxdZ-6Kqv38

6)Writing Skills|Adury Ramakrishna|TELUGU IMPACT Hyd August 2016 youtu.be/t4CUN2I6MO0

7)Handwriting|Mallkarjuna Rao|TELUGU IMPACT Karimnagar 2016 youtu.be/90KXfKeaE88

8)Handwriting|Mallkarjuna Rao|TELUGU IMPACT Nalgonda 2016 youtu.be/qSSENX_BXjM

9)Tips to Handwriting| Y Mallikarjuna Rao| TELUGU IMPACT Ongole 2016 youtu.be/gPeAMNQPn5I

10)Handwriting|Y Mallikarjuna Rao| TELUGU IMPACT HYD SEPT 2015 youtu.be/iYOix3WH1Jc

11)Mistakes In Writing | Y Mallikarjuna Rao | TELUGU IMPACT Hyd 2014 youtu.be/1Dfz4mvYcSc

12)Secrets of signature| Mallikharjun Rao |TELUGU IMPACT Hyd Dec 2013 youtu.be/D8ih6cOCDz0

13)Hand Writing|Y Mallikarjuna Rao|TELUGU IMPACT Hyd 2012 youtu.be/-RkRZQ1GsTk

14)Hand Writing|Y Mallikarjuna Rao |TELUGU IMPACT HYD 2011 youtu.be/6LFKvjsF3EA

15)Handwriting | Mallikharjun Rao | TELUGU IMPACT Hyd Apr 2017 youtu.be/rW96XYe6oEc

To Watch All IMPACT Videos:
www.youtube.com/user/gamparao

మరింత సమాచారం కోసం:
ఉచిత గురుకుల విద్య ఫౌండేషన్
Website: www.freegurukul.org
Android App: FreeGurukul
iOS App: Gurukul Education
Helpline: 9042020123
To Join In WhatsApp Group: To get this type of Spiritual/Inspirational/PersonalityDevelopment messages daily, join in group by this “www.freegurukul.org/join link.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *