బుద్ధి, తెలివి అంటే? ఎలా పెంచుకోవాలి? అనే టాపిక్స్ గురించి IMPACT వేదికపై ప్రఖ్యాత వ్యక్తిత్వ వికాస స్పీకర్ లు మాట్లాడిన 6 వీడియో లు ఒకేచోట!

1)Intelligence|Yandamoori Veerendranath|TELUGU IMPACT Karimnagar 2016 youtu.be/Vvey3nEjRkM

2)Multiple Intelligence| Jayasimha | TELUGU IMPACT Ongole 2016 youtu.be/WRwh5OVkV3Q

3)Emotional Intelligence|Venugopal Lakshmipuram|TELUGU IMPACT Vijayawada 2016 youtu.be/gw7yp9VpCZE

4)Emotional Intelligence| Sudheer Sandra |TELUGU IMPACT Hyd 2014 youtu.be/jLYmmuf4CpM

5)Wisdom | Padma Pothukuchi | TELUGU IMPACT Tirupati 2014 youtu.be/SmG5daSMQFo

6)Wisdom | Venugopal Lakshmipuram | TELUGU IMPACT Vizag 2014 youtu.be/XvehzVwIziU

To Watch All IMPACT Videos:
www.youtube.com/user/gamparao

మరింత సమాచారం కోసం:
ఉచిత గురుకుల విద్య ఫౌండేషన్
Website: www.freegurukul.org
Android App: FreeGurukul
iOS App: Gurukul Education
Helpline: 9042020123
To Join In WhatsApp Group: To get this type of Spiritual/Inspirational/PersonalityDevelopment messages daily, join in group by this “www.freegurukul.org/join link.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *