బుద్ధి, తెలివి అంటే? ఎలా పెంచుకోవాలి? అనే టాపిక్స్ గురించి IMPACT వేదికపై ప్రఖ్యాత వ్యక్తిత్వ వికాస స్పీకర్ లు మాట్లాడిన 6 వీడియో లు ఒకేచోట!

1)Intelligence|Yandamoori Veerendranath|TELUGU IMPACT Karimnagar 2016 youtu.be/Vvey3nEjRkM

2)Multiple Intelligence| Jayasimha | TELUGU IMPACT Ongole 2016 youtu.be/WRwh5OVkV3Q

3)Emotional Intelligence|Venugopal Lakshmipuram|TELUGU IMPACT Vijayawada 2016 youtu.be/gw7yp9VpCZE

4)Emotional Intelligence| Sudheer Sandra |TELUGU IMPACT Hyd 2014 youtu.be/jLYmmuf4CpM

5)Wisdom | Padma Pothukuchi | TELUGU IMPACT Tirupati 2014 youtu.be/SmG5daSMQFo

6)Wisdom | Venugopal Lakshmipuram | TELUGU IMPACT Vizag 2014 youtu.be/XvehzVwIziU

To Watch All IMPACT Videos:
www.youtube.com/user/gamparao

మరింత సమాచారం కోసం:
ఉచిత గురుకుల విద్య ఫౌండేషన్
Website: www.freegurukul.org
Android App: FreeGurukul
Whatsapp: 9042020123(To get this type of messages, SAVE this number and send START message)

One Reply to “బుద్ధి, తెలివి అంటే? ఎలా పెంచుకోవాలి? అనే టాపిక్స్ గురించి IMPACT వేదికపై ప్రఖ్యాత వ్యక్తిత్వ వికాస స్పీకర్ లు మాట్లాడిన 6 వీడియో లు ఒకేచోట!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *