జిడ్డు కృష్ణమూర్తి సంబంద 14 పుస్తకాలు(PDF) ఒకేచోట ఉచితంగా తెలుగులో

 

కృష్ణమూర్తి తత్త్వం www.freegurukul.org/z/JidduKrishnamurthi-1

తెలివిడి నుంచి స్వేఛ్చ www.freegurukul.org/z/JidduKrishnamurthi-2

ఈ విషయమై ఆలోచించండి-2 www.freegurukul.org/z/JidduKrishnamurthi-3

మహాతాత్వికుడు జిడ్డు కృష్ణమూర్తి అవగాహన www.freegurukul.org/z/JidduKrishnamurthi-4

శ్రీలంక సంభాషణలు www.freegurukul.org/z/JidduKrishnamurthi-5

నిరంతర సత్యాన్వేషి కృష్ణమూర్తి తత్త్వదర్శన కరదీపిక www.freegurukul.org/z/JidduKrishnamurthi-6

స్వీయ జ్ఞానం www.freegurukul.org/z/JidduKrishnamurthi-7

ఈ విషయమై ఆలోచించండి-1 www.freegurukul.org/z/JidduKrishnamurthi-8

గతం నుండి విముక్తి www.freegurukul.org/z/JidduKrishnamurthi-9

నీవే ప్రపంచం www.freegurukul.org/z/JidduKrishnamurthi-10

జిడ్డు కృష్ణమూర్తి అవగాహన-1 www.freegurukul.org/z/JidduKrishnamurthi-11

జిడ్డు కృష్ణమూర్తి జీవితము-భాషణము www.freegurukul.org/z/JidduKrishnamurthi-12

మన జీవితాలు www.freegurukul.org/z/JidduKrishnamurthi-13

ముందున్న జీవితం www.freegurukul.org/z/JidduKrishnamurthi-14

జిడ్డు కృష్ణమూర్తి గారి పై అధ్యయనం, పరిశోధన చేయడానికి కావలిసిన పుస్తకాలు ఒకేచోట దొరకక తెలుగువారు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కావున ప్రతి ఒక్కరికి చేరేలా సహాయం చేయండి 🙏.

మరింత సమాచారం కోసం:
ఉచిత గురుకుల విద్య ఫౌండేషన్
Website: www.freegurukul.org
Android App: FreeGurukul
WhatsApp: 9042020123(To get this type of messages, SAVE this number and send START message)

11 Replies to “జిడ్డు కృష్ణమూర్తి సంబంద 14 పుస్తకాలు(PDF) ఒకేచోట ఉచితంగా తెలుగులో”

 1. శేఖర్ says:

  Jiddu కృష్ణమూర్తి గారి తెలుగు బుక్స్.. మీరు ఒకేచోట డిజిటల్ రూపంలో అందించటం.. నిజంగా.. గ్రేట్… మీకు మనస్పూర్వక ధన్యవాదాలు…

 2. Indira Akella says:

  Thank you for this excellent website which enriched my knowledge by leap and bounds. Dr. INDIRA AKELLA.

  1. bottom of my heart thank you sir. Add more Jiddu Krishnamurti books please sir .

 3. viswanath M says:

  thank you sir, for sharing these books.

 4. Chebolu appalaraju says:

  Finally what jk teaches us can you put a substance of his philosophy normal people can’t understand his theory but he is very interesting so many problems of human life will be solve with his teachings

 5. N.shiva Kumar says:

  నమస్కారం .book pdf రూపం లో పేటలని ఆలోచన వచ్చిన వారికి ధన్యవాాలండీ

 6. Syed Kamal says:

  Very thankful to all of you….

 7. T.d.prasad says:

  It is a glorious garland of jk’s philosophy.jk’s philosophy is the toughest one to be understood.but he said about the ‘art of natural living’.but it is a nice philosophical collection.and it is a nice contribution.

 8. Jagannath says:

  Chala dhanyavadhamulu miku. Chala punyam cheskunnaru, maku ivvi prasadinchi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *