కర్మ యోగ సంబంద 45 పుస్తకాలు (PDF) ఒకేచోట ఉచితంగా తెలుగులో

కర్మ సిద్ధాంతం www.freegurukul.org/z/KarmaYogam-1

కర్మ యోగం www.freegurukul.org/z/KarmaYogam-2

కర్మ యోగం www.freegurukul.org/z/KarmaYogam-3

కర్మయోగం www.freegurukul.org/z/KarmaYogam-4

కర్మయోగ విజ్ఞానము www.freegurukul.org/z/KarmaYogam-5

యోగ సమన్వయము-2-కర్మయోగం www.freegurukul.org/z/KarmaYogam-6

అనుదిన ధర్మాలు www.freegurukul.org/z/KarmaYogam-7

కర్మ సిద్దాంతం www.freegurukul.org/z/KarmaYogam-8

తత్వ దృష్టి-2-అనుష్టాన వేదాంతము www.freegurukul.org/z/KarmaYogam-9

గీతా రహస్యము అను కర్మయోగ శాస్త్రము-2 www.freegurukul.org/z/KarmaYogam-10

భారతీయ సంస్కారములు www.freegurukul.org/z/KarmaYogam-11

దినచర్య-1 www.freegurukul.org/z/KarmaYogam-12

నిత్యానుష్ఠానము www.freegurukul.org/z/KarmaYogam-13

నిత్య సాధన చంద్రిక www.freegurukul.org/z/KarmaYogam-14

నిత్యానుష్ఠాన చంద్రిక www.freegurukul.org/z/KarmaYogam-15

పునర్జర్మ విచారము www.freegurukul.org/z/KarmaYogam-16

సందేహాలు www.freegurukul.org/z/KarmaYogam-17

నిత్య పారాయణ సుత్తములు www.freegurukul.org/z/KarmaYogam-18

మంచితనమునకు మంచిఫలాలు www.freegurukul.org/z/KarmaYogam-19

జీవిత నావ www.freegurukul.org/z/KarmaYogam-20

జీవ కారుణ్యము www.freegurukul.org/z/KarmaYogam-21

కామము,ప్రేమ,పరివారము www.freegurukul.org/z/KarmaYogam-22

హిందూ లా www.freegurukul.org/z/KarmaYogam-23

అపర సిద్ధాంతము www.freegurukul.org/z/KarmaYogam-24

ఋగ్వేద సంధ్యా వందనం www.freegurukul.org/z/KarmaYogam-25

యజుర్వేద సంధ్యావందనం www.freegurukul.org/z/KarmaYogam-26

సంధ్యా వందనం – యజ్ఞోపవీత ధారణం www.freegurukul.org/z/KarmaYogam-27

సంధ్యాతత్త్వ సుభోధిని www.freegurukul.org/z/KarmaYogam-28

బ్రహ్మ చర్యం www.freegurukul.org/z/KarmaYogam-29

బ్రహ్మ చర్య విజ్ఞానము www.freegurukul.org/z/KarmaYogam-30

వివాహ తత్త్వము www.freegurukul.org/z/KarmaYogam-31

పెండ్లి సందడి- వివాహ పద్ధతి www.freegurukul.org/z/KarmaYogam-32

గృహస్థ ధర్మావళి www.freegurukul.org/z/KarmaYogam-33

గృహస్థాశ్రమం లో ఎలా వుండాలి www.freegurukul.org/z/KarmaYogam-34

స్నానము-భోజనము-తాంబూలము www.freegurukul.org/z/KarmaYogam-35

గృహస్థ ధర్మావళి www.freegurukul.org/z/KarmaYogam-36

పాణిగ్రహణం www.freegurukul.org/z/KarmaYogam-37

వీర శైవ పురోహిత www.freegurukul.org/z/KarmaYogam-38

యమలోక వార్తలు www.freegurukul.org/z/KarmaYogam-39

ప్రతి సాంవత్సరీక మహేశ్వరారాధన విధి www.freegurukul.org/z/KarmaYogam-40

జనుల-ఋషిగోత్ర-ప్రవరలు www.freegurukul.org/z/KarmaYogam-41

ఆర్ష ధర్మము www.freegurukul.org/z/KarmaYogam-42

కృష్ణ యజుర్వేద సంధ్యావందనం www.freegurukul.org/z/KarmaYogam-43

విశ్వకర్మ విశిష్టత www.freegurukul.org/z/KarmaYogam-44

సమగ్ర ఆబ్దిక ప్రయోగం www.freegurukul.org/z/KarmaYogam-45

కర్మ యోగం పై అధ్యయనం, పరిశోధన చేయడానికి కావలిసిన పుస్తకాలు ఒకేచోట దొరకక తెలుగువారు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కావున ప్రతి ఒక్కరికి చేరేలా సహాయం చేయండి 🙏.

మరింత సమాచారం కోసం:
ఉచిత గురుకుల విద్య ఫౌండేషన్
Website: www.freegurukul.org
Android App: FreeGurukul
WhatsApp: 9042020123(To get this type of messages, SAVE this number and send START message)

4 Replies to “కర్మ యోగ సంబంద 45 పుస్తకాలు (PDF) ఒకేచోట ఉచితంగా తెలుగులో”

 1. బ్రహ్మ చర్యయం కు సంబంధించి వాటి నియమాలు దాని ఆచారాలు వాటి పద్ధతులను తెలిపే పూర్తి సమగ్రమైన books పిడిఎఫ్ రూపంలో మా మెయిల్కు అందించగలరని ఆశిస్తున్నాము

  reddyap111@gmail.com

  Pone number – 9972219195

 2. M.Ravindra says:

  Please send 43 books pdf

 3. TELUGU BOOKS SECTION లోని KARMA YOGAM SECTION లో KY050-బ్రహ్మచర్య విజ్ఞానం (BRAHMACHARYA VIGNANAM) అనే బుక్ పూర్తిగా PRINT అవలేదు. కేవలం EVEN PAGES మాత్రమే ప్రింట్ అయినవి. అనగా 2nd Page, 4th Page, 6th Page etc. దయచేసి book ని పూర్తిగా scan చేసి ఇవ్వగలరు. లేదా ఈ
  book ఎక్కడ దొరుకుతుందో దాని వివరములు నాకు తెలియజేయగలరు. నా mobile no. 9866155724.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *