కీర్తనలు/భజనలు/పాటలు సంబంద 104 పుస్తకాలు(PDF) ఒకేచోట ఉచితంగా తెలుగులో

సంకీర్తన లక్షణము-1 www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-1

సంకీర్తన మీమాంస www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-2

ఆంధ్రుల కీర్తన వాంగ్మయ కళాసేవ www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-3

నాచన సోమన అన్నమయ్య www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-4

సంకీర్తనల్లో తిరుమల శ్రీనివాసుని ప్రశంస-ఒక పరిశీలన www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-5

అమృతసారము www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-6

అన్నమయ్య విన్నపాలు www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-7

నిత్యపారాయణ పాశురాలు www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-8

మంగళాశాసన పాశురములు www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-9

చిత్రముల తిరుప్పావై www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-10

తిరుప్పావై www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-11

విడిచిన విరిదండ -తెలుగు తిరుప్పావు www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-12

గోదా గీత మాలిక www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-13

అన్నమాచార్య సంకీర్తనామృతము-1,2 www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-14

అన్నమయ్య కీర్తనలు www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-15

భావయామి వేంకటేశం – 1,2,3,4,5,6 www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-16

హరి నీమయమే అంతాను – 1,2,3,4 www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-17

హరి సేవకే వేంకటేశ మకుటం – 1,2 www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-18

హరి యేమనెనో అలిగెనో – 1,2,3,4 www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-19

ముకుందమాల www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-20

అమృత రామాయణం www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-21

అన్నమాచార్యులు అమృతవర్షిణి www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-22

కృష్ణ దాసి -మధుర భక్తి గేయములు www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-23

తెలుగు తమిళ లాలిపాటలు www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-24

స్త్రీల నవీన మంగళ హారతులు www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-25

మంగళ హారతులు www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-26

పల్నాటి సీమలో కోలాటం www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-27

కోలాటము పాటలు ఇతర భజనలు www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-28

పిల్లన గ్రోవి పిలుపులు www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-29

హంసధ్వని -లలిత గీతాలు www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-30

పెళ్లి పాటలు-1 www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-31

శ్రవణానంద మంగళహారతులు www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-32

స్త్రీ ల వేడుక పాటలు www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-33

సర్వదేవతా భజనలు www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-34

108 దివ్య దేశప్పాసుర క్కుటిప్పు www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-35

అన్నమయ్య సంకీర్తనా స్రవంతి www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-36

అన్నమాచార్య సంకీర్తనములు-1000 www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-37

అన్నమాచార్యులవారి అధ్యాత్మ శృంగార సంకీర్తనలు-1,2,3 www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-38

అధ్యాత్మ, శృంగార సంకీర్తనలు-10 www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-39

అధ్యాత్మ సంకీర్తనలు-1,2,3,4,5,7,9,10 www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-40

అభినవ శ్రీ కృష్ణ లీలలు www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-41

ఆనంద మంగళం – మధుర భక్తి గీతములు www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-42

ఎంకి పాటలు www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-43

కాలజ్ఞాన తత్వములు www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-44

కృష్ణ తాండవము గోపికా లాస్యము www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-45

కృష్ణ లీలలు www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-46

కృష్ణ లీలా తరంగిణి www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-47

గీత గోవిందము-ఆంధ్రష్టపది www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-48

చూతపురీ విలాసము www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-49

తాళ్ళపాక అన్నమయ్య పాటలు www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-50

తెలుగు మీరా www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-51

త్యాగరాజ కీర్తన హారము www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-52

త్యాగరాజ దివ్యనామ సంకీర్తనలు www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-53

త్యాగరాజ హృదయము www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-54

త్యాగరాజ కీర్తనలు-3 www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-55

దూర్జటి కలాపం www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-56

దేవి గాన సుధ – 1,2 www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-57

దైవభక్తి www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-58

నవగ్రహ కీర్తనలు www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-59

పద్మావతి రాగ నక్షత్ర మాలిక www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-60

పరతత్వ కీర్తనములు www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-61

పాండురంగ బృందావన సంకీర్తనలు www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-62

ప్రచురించని,దొరకని త్యాగరాజ కీర్తనలు www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-63

బతుకమ్మ పండుగ పాటలు www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-64

బాలకోటీశ్వర భజన గేయములు www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-65

బొడ్డెమ్మ – బతుకమ్మ పాటలు www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-66

భక్త ధన్ www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-67

భక్తి – ముక్తి – జానపద గేయాలు www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-68

భక్తి గీత మణిమాల www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-69

భక్తి గీతములు www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-70

భగవన్నామ సంకీర్తన www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-71

భగవన్నామ సంకీర్తనలు www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-72

శ్రీమదఖందాద్వైత అచల ప్రభోద సుధానిధి www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-73

మాతృశ్రీ తరిగొండ వెంగమాంబ సంకీర్తన రవళి www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-74

ముత్తుస్వామి దీక్షితులు కృతులు www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-75

ముముక్షు చరిత్రము www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-76

యాదగిరి లక్ష్మీనరసింహస్వామి వారి మేలుకొలుపులు www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-77

రాకమచర్ల వెంకట దాసు గారి కీర్తనలు www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-78

రాగ మాలిక www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-79

రామ గీత గోవిందము www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-80

రామ నామామృతం www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-81

రామ నామామృతం www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-82

రామ భక్తి సామ్రాజ్యము www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-83

రామ భజనామృతము www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-84

రామదాసు కీర్తనలు www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-85

లక్ష్మీ శారదా గీతములు www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-86

లీలా మాధవము www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-87

వాసుదేవ కీర్తన మంజరి-2 www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-88

విష్ణు సేవా ప్రభంధము www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-89

వేంకటేశ్వర స్వామి వారి భజన కీర్తనలు www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-90

శృంగార పదములు www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-91

శ్యామశాస్త్రి కృతులు www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-92

సదాశివ ప్రభాత సేవ www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-93

సాయి ప్రసాదం పాటలు-భజనలు www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-94

బాబా భక్తి గీతాలు www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-95

సాయి గానసుధ www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-96

సాయి కథా సుధ www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-97

సారంగపాణి పదములు www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-98

సీతారామ భజన కీర్తనలు www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-99

స్త్రీల పౌరాణిక పాటలు-భారత,భాగవత పాటలు www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-100

స్త్రీల రామాయణపు పాటలు www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-101

హరినామ సంకీర్తనం www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-102

హరిపూజ – ప్రభాత గీతాలు www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-103

మానస మాధవం-భక్తి గీతాలు www.freegurukul.org/g/Keerthanalu-104

కీర్తనలు/భజనలు గురించి తెలుసుకోవడానికి కావలిసిన పుస్తకాలు ఒకేచోట దొరకక తెలుగువారు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కావున ప్రతి ఒక్కరికి చేరేలా సహాయం చేయండి 🙏.

మరింత సమాచారం కోసం:
ఉచిత గురుకుల విద్య ఫౌండేషన్
Website: www.freegurukul.org
Android App: FreeGurukul
iOS App: Gurukul Education
Helpline: 9042020123
To Join In WhatsApp Group: To get this type of Spiritual/Inspirational/PersonalityDevelopment messages daily, join in group by this “www.freegurukul.org/join link

4 Replies to “కీర్తనలు/భజనలు/పాటలు సంబంద 104 పుస్తకాలు(PDF) ఒకేచోట ఉచితంగా తెలుగులో”

 1. vemulakurmaiah says:

  వేపురి హనుమద్దస్ కిరెత్ణలు

 2. పోల చంద్ర కుమార్ says:

  ధన్యవాదములు స్వామి గారు

 3. 🙏mahakavi kshetrayya padamulu upload cheyandi guruvu garu🙏

 4. Pravallika says:

  Pilladini uyyalalo vesinappudu pade patalu share cheyyagalara?
  And chala santosham ga undi ee patalu choostunte ma amma, pinnulu chinnappudu baaga padevaru

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *