జీవితం అంటే ఏమిటి? ఎలా జీవించాలి? అనే టాపిక్స్ గురించి IMPACT వేదికపై ప్రఖ్యాత వ్యక్తిత్వ వికాస స్పీకర్ లు మాట్లాడిన 5 వీడియో లు ఒకేచోట!

1)Line Of Control|Ks Ratnakar|TELUGU IMPACT Nizamabad 2017 youtu.be/fl2E7avC3nQ

2)Value Of Life|Sridhar Nallamothu|TELUGU IMPACT Khammam 2016 youtu.be/WyEvocuY4Yc

3)How to come up in life| Yandamuri Veerendranath | TELUGU IMPACT HYD SEPT 2015 youtu.be/1_p5ZnvEJ6g

4)Control Your Life|Jawaharlal Nehru|TELUGU IMPACT Hyd 2013 youtu.be/Y7RX37vNIH0

5)Art of Living|JVC Sreeram|TELUGU IMPACT Hyd 2013 youtu.be/NUcizY8vIWs

To Watch All IMPACT Videos:
www.youtube.com/user/gamparao

మరింత సమాచారం కోసం:
ఉచిత గురుకుల విద్య ఫౌండేషన్
Website: www.freegurukul.org
Android App: FreeGurukul
Whatsapp: 9042020123(To get this type of messages, SAVE this number and send START message)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *