అనుకూల దృక్పదం(పాజిటివ్ థింకింగ్) అంటే ఏమిటి? ఎలా సాధించాలి? అనే టాపిక్స్ గురించి IMPACT వేదికపై ప్రఖ్యాత వ్యక్తిత్వ వికాస స్పీకర్ లు మాట్లాడిన 5 వీడియో లు ఒకేచోట!

1)Unleash the you in you|Sudheer Sandra|TELUGU IMPACT Nizamabad 2017 youtu.be/dJtcuiwj5M0

2)Be Positive|Shivaranjan Reddy|TELUGU IMPACT Hyd August 2016 youtu.be/XFS0srX1REg

3)Positive Thinking | Raghu | RKMath 2015 youtu.be/33v_ZmCTksI

4)Lateral Thinking|GLK Durga|TELUGU IMPACT Hyd 2013 youtu.be/qjshPmTIDiY

5)Positive Thinking|Jessy Naidu|TELUGU IMPACT Hyd 2012 youtu.be/IClS5bfWnr4

To Watch All IMPACT Videos:
www.youtube.com/user/gamparao

మరింత సమాచారం కోసం:
ఉచిత గురుకుల విద్య ఫౌండేషన్
Website: www.freegurukul.org
Android App: FreeGurukul
Whatsapp: 9042020123(To get this type of messages, SAVE this number and send START message)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *