ఉపన్యాసం ఎలా ఇవ్వాలి? పబ్లిక్ లో ఎలా మాట్లాడాలి? అనే టాపిక్స్ గురించి IMPACT వేదికపై ప్రఖ్యాత వ్యక్తిత్వ వికాస స్పీకర్ లు మాట్లాడిన 4 వీడియో లు ఒకేచోట!

1)Public Speaking | GLK Durga | TELUGU IMPACT Hyd 2014 youtu.be/tL0bxL0ujoQ

2)Public Speaking | JVC Sreeram | TELUGU IMPACT Tirupati 2014 youtu.be/UnB-Orv3dos

3)Public Speaking | BV Pattabhiram | TELUGU IMPACT Vizag 2014 youtu.be/1vG-AP6qsAY

4)Public Speaking | Subbarao |TELUGU IMPACT Hyd Dec 2013 youtu.be/6YczGt7hbJU

To Watch All IMPACT Videos:
www.youtube.com/user/gamparao

మరింత సమాచారం కోసం:
ఉచిత గురుకుల విద్య ఫౌండేషన్
Website: www.freegurukul.org
Android App: FreeGurukul
iOS App: Gurukul Education
Helpline: 9042020123
To Join In WhatsApp Group: To get this type of Spiritual/Inspirational/PersonalityDevelopment messages daily, join in group by this “www.freegurukul.org/join link.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *