రాజ యోగం-యోగ-ధ్యానం సంబంద 42 పుస్తకాలు(PDF) ఒకేచోట ఉచితంగా తెలుగులో

కుండలినీ యోగ రహస్యము www.freegurukul.org/g/RajaYogam-1

యోగసర్వస్వము www.freegurukul.org/g/RajaYogam-2

ధ్యాన యోగం www.freegurukul.org/g/RajaYogam-3

యోగదర్శనము-పతంజలి యోగ సూత్రములు www.freegurukul.org/g/RajaYogam-4

పతంజలి యోగ సూత్రములు www.freegurukul.org/g/RajaYogam-5

ధ్యాన పద్ధతి www.freegurukul.org/g/RajaYogam-6

శ్వాస ధ్యానము www.freegurukul.org/g/RajaYogam-7

యోగాతత్త్వదర్శనము-1 www.freegurukul.org/g/RajaYogam-8

యోగాతత్త్వదర్శనము-2 www.freegurukul.org/g/RajaYogam-9

హఠ యోగ ప్రదీపిక www.freegurukul.org/g/RajaYogam-10

యోగ సర్వస్వము www.freegurukul.org/g/RajaYogam-11

యోగాసనాలు www.freegurukul.org/g/RajaYogam-12

శ్రీ విద్యా రహస్యము www.freegurukul.org/g/RajaYogam-13

యోగ వ్యాయామ విద్య www.freegurukul.org/g/RajaYogam-14

మాస్టర్ c.v.v గారి ఎలక్ట్రానిక్ యోగం www.freegurukul.org/g/RajaYogam-15

యోగా www.freegurukul.org/g/RajaYogam-16

శ్రీ కుండలినీ యోగశక్తి రహస్యము www.freegurukul.org/g/RajaYogam-17

యోగాసనములు యోగవిద్య www.freegurukul.org/g/RajaYogam-18

యోగ సాధన www.freegurukul.org/g/RajaYogam-19

యోగ – సత్య దర్శనము www.freegurukul.org/g/RajaYogam-20

జపము – ధ్యానము www.freegurukul.org/g/RajaYogam-21

పతంజలి యోగదర్శనము www.freegurukul.org/g/RajaYogam-22

ధ్యాన పుష్పం www.freegurukul.org/g/RajaYogam-23

యోగ ప్రసంగములు -పతంజలి యోగ సూత్రములు-3 www.freegurukul.org/g/RajaYogam-24

ప్రాణ శక్తి అమూల్యమైన విభూతి www.freegurukul.org/g/RajaYogam-25

జ్ఞాన నిధి www.freegurukul.org/g/RajaYogam-26

ధ్యానం www.freegurukul.org/g/RajaYogam-27

ధ్యానం www.freegurukul.org/g/RajaYogam-28

ప్రాణాయామము www.freegurukul.org/g/RajaYogam-29

తారకామృత పరమహంస ప్రభోదిని www.freegurukul.org/g/RajaYogam-30

ధ్యాన మార్గము www.freegurukul.org/g/RajaYogam-31

ధ్యానం చేసేది కాదు – జరిగేది www.freegurukul.org/g/RajaYogam-32

ధ్యాన పద్ధతి www.freegurukul.org/g/RajaYogam-33

ధ్యానం www.freegurukul.org/g/RajaYogam-34

యోగాసనములు-1 www.freegurukul.org/g/RajaYogam-35

యోగ www.freegurukul.org/g/RajaYogam-36

యోగాసన ప్రదీపిక www.freegurukul.org/g/RajaYogam-37

యోగాబ్యాసం www.freegurukul.org/g/RajaYogam-38

యోగ సాధన www.freegurukul.org/g/RajaYogam-39

యోగాసనములు యోగశక్తి www.freegurukul.org/g/RajaYogam-40

యోగ సంకలనము-హఠ రాజ భక్తి యోగం www.freegurukul.org/g/RajaYogam-41

యోగాభ్యాస దర్పణము www.freegurukul.org/g/RajaYogam-42

రాజ యోగం/యోగ/ధ్యానం పై అధ్యయనం, పరిశోధన చేయడానికి కావలిసిన పుస్తకాలు ఒకేచోట దొరకక తెలుగువారు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కావున ప్రతి ఒక్కరికి చేరేలా సహాయం చేయండి 🙏.

మరింత సమాచారం కోసం:
ఉచిత గురుకుల విద్య ఫౌండేషన్
Website: www.freegurukul.org
Android App: FreeGurukul
iOS App: Gurukul Education
Helpline: 9042020123
To Join In WhatsApp Group: To get this type of messages daily, join in group by this “www.freegurukul.org/join link

3 Replies to “రాజ యోగం-యోగ-ధ్యానం సంబంద 42 పుస్తకాలు(PDF) ఒకేచోట ఉచితంగా తెలుగులో”

  1. B.Nagabhushanam says:

    సూపర్

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *