ఆత్మజ్ఞానం,ఆత్మవిద్య, బ్రహ్మజ్ఞానం,బ్రహ్మవిద్య – శ్రీమతి కర్రా సూర్యకాంతం అమ్మగారిచే ప్రవచనం(79 వీడియోల కోర్స్)

1) వ భాగం —> youtu.be/accMe83Jt7s
2) వ భాగం —> youtu.be/oWbkOsg8FfU
3) వ భాగం —> youtu.be/CxNxfrmtbXA
4) వ భాగం —> youtu.be/72X7C59dDGo
5) వ భాగం —> youtu.be/9iWCAJ7yLg0
6) వ భాగం —> youtu.be/RpnFpYJfBn0
7) వ భాగం —> youtu.be/FJiJ0KmVK4M
8) వ భాగం —> youtu.be/vk8rPfPxocI
9) వ భాగం —> youtu.be/HxMn5zOQ2Og
10) వ భాగం —> youtu.be/Ry1HcGyWEnc
11) వ భాగం —> youtu.be/3SrficT7Avc
12) వ భాగం —> youtu.be/FDiGtT9rbag
13) వ భాగం —> youtu.be/ICJezTe6lms
14) వ భాగం —> youtu.be/HKT2k_LUKpQ
15) వ భాగం —> youtu.be/TVcdrC4sOic
16) వ భాగం —> youtu.be/QJjtH6vJw90
17) వ భాగం —> youtu.be/w6oG74CLzsc
18) వ భాగం —> youtu.be/BE-Tet1j4Xo
19) వ భాగం —> youtu.be/f1kDau51mPs
20) వ భాగం —> youtu.be/cznQ9TurVww
21) వ భాగం —> youtu.be/pPyeFo771Us
22) వ భాగం —> youtu.be/s5owJJZ1cLI
23) వ భాగం —> youtu.be/RxNAY7-ff1Q
24) వ భాగం —> youtu.be/zr8kICeRS6Y
25) వ భాగం —> youtu.be/WkoQ02utmoI
26) వ భాగం —> youtu.be/lIOLp_EsL0c
27) వ భాగం —> youtu.be/GEFrISxPc3g
28) వ భాగం —> youtu.be/ML8NcrQDteY
29) వ భాగం —> youtu.be/dokuyjZcItI
30) వ భాగం —> youtu.be/jXywwOfs4S8
31) వ భాగం —> youtu.be/fJJEOaGY000
32) వ భాగం —> youtu.be/1YtlzScAZKs
33) వ భాగం —> youtu.be/ZrgPzhe3lrs
34) వ భాగం —> youtu.be/w3MfEA5xBKk
35) వ భాగం —> youtu.be/EzeMVZyyFgU
36) వ భాగం —> youtu.be/HBOJ1GAPbyc
37) వ భాగం —> youtu.be/bE6ssQewWqs
38) వ భాగం —> youtu.be/7h0gLK0vPdo
39) వ భాగం —> youtu.be/CISg8R1Tk1g
40) వ భాగం —> youtu.be/sEtbj2vrGQQ
41) వ భాగం —> youtu.be/y74sg_QMPZs
42) వ భాగం —> youtu.be/v1zPTv9J1u8
43) వ భాగం —> youtu.be/_P_YxUp7qok
44) వ భాగం —> youtu.be/v8IU4Row_kk
45) వ భాగం —> youtu.be/0FB1wXMBpnY
46) వ భాగం —> youtu.be/6j-vGguFfuk
47) వ భాగం —> youtu.be/cEGWFyGVdPo
48) వ భాగం —> youtu.be/DooPa_N5FL8
49) వ భాగం —> youtu.be/igVb9tY4qbI
50) వ భాగం —> youtu.be/wihqjZMXhhI
51) వ భాగం —> youtu.be/e9xxuOO429c
52) వ భాగం —> youtu.be/LjDNCX8KS24
53) వ భాగం —> youtu.be/vGLJfYAwFko
54) వ భాగం —> youtu.be/Q7SV2CXB_nw
55) వ భాగం —> youtu.be/CRlXH83bY7Q
56) వ భాగం —> youtu.be/Zg0hH3axkTI
57) వ భాగం —> youtu.be/qw9be91rFFc
58) వ భాగం —> youtu.be/ewpS2WD-nao
59) వ భాగం —> youtu.be/AqW8uRNYGP4
60) వ భాగం —> youtu.be/8dPDyGsdcoY
61) వ భాగం —> youtu.be/vflPVtDBquM
62) వ భాగం —> youtu.be/1ISe7-Q-ZG8
63) వ భాగం —> youtu.be/kJqhywrTx6Y
64) వ భాగం —> youtu.be/cKpsO7ah7rU
65) వ భాగం —> youtu.be/gHdKCqiQjK4
66) వ భాగం —> youtu.be/oLJHoRpABTg
67) వ భాగం —> youtu.be/ew82h5U_RLw
68) వ భాగం —> youtu.be/zFBEEZBckro
69) వ భాగం —> youtu.be/-4iKLJNY9Es
70) వ భాగం —> youtu.be/yn_pAGMIv5Q
71) వ భాగం —> youtu.be/vu6lspHv6u4
72) వ భాగం —> youtu.be/tPnSE-65Yww
73) వ భాగం —> youtu.be/yyridL3ZgaM
74) వ భాగం —> youtu.be/qipam3gXi64
75) వ భాగం —> youtu.be/4wenBIeHArQ
76) వ భాగం —> youtu.be/SqmaEExFOR8
77) వ భాగం —> youtu.be/-6rp8FUYlDY
78) వ భాగం —> youtu.be/U76ueVvP46I
79) వ భాగం —> youtu.be/2FXvjKtFIGI

శ్రీమతి కర్రా సూర్యకాంతం గారి వెబ్సైట్
ahambrahmasmisatsang.com
Phone: 9032484819

ఆత్మ జ్ఞానం,ఆత్మ విద్య, బ్రహ్మ జ్ఞానం, బ్రహ్మ విద్య పై అధ్యయనం, పరిశోధన చేయడానికి కావలిసిన సమాచారం ఒకేచోట దొరకక తెలుగువారు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కావున ప్రతి ఒక్కరికి చేరేలా సహాయం చేయండి 🙏

మరింత సమాచారం కోసం:
ఉచిత గురుకుల విద్య ఫౌండేషన్
Website: www.freegurukul.org
Android App: FreeGurukul
iOS App: Gurukul Education
Helpline: 9042020123
To Join In WhatsApp Group: To get this type of Spiritual/Inspirational/PersonalityDevelopment messages daily, join in group by this  link www.freegurukul.org/join

5 Replies to “ఆత్మజ్ఞానం,ఆత్మవిద్య, బ్రహ్మజ్ఞానం,బ్రహ్మవిద్య – శ్రీమతి కర్రా సూర్యకాంతం అమ్మగారిచే ప్రవచనం(79 వీడియోల కోర్స్)”

 1. Pragnatha says:

  Excellent insight and clarity . Its purely amma’s cokpassion that she is delivering this knowledge to us.
  I feel blessed to know the telugu language this lifetime to receive the knowledge via this media. Extraordinary clarity and skills unparalleled.
  Thank you is a small word , but I am deeply grateful for this knowledge bestowed on us amma.

 2. Thank you very much, sir……… I have been searching for these videos for years thank you very much for gathering all the videos at one place.

 3. చందు పొడిశెట్టి says:

  ఈ ఆత్మజ్ఞానం వినటం వల్ల నా లైఫ్ లో మంచి క్లారిటీ వచ్చింది

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *