ఆత్మజ్ఞానం,ఆత్మవిద్య-బ్రహ్మజ్ఞానం,బ్రహ్మవిద్య – శ్రీమతి కర్రా సూర్యకాంతం అమ్మగారిచే ప్రవచనం(79 వీడియోల ఉచిత కోర్స్)

1) youtu.be/accMe83Jt7s
2) youtu.be/nfEizqMiEiQ
3) youtu.be/85Qr9bvJz7I
4) youtu.be/vsAUo0Qj38Q
5) youtu.be/TkUW6DdP03Y
6) youtu.be/ju6bB2-JzPc
7) youtu.be/K4MZaf7qjSI
8) youtu.be/P5ua21s-zM0
9) youtu.be/eE1XzbjxiGA
10) youtu.be/HAgNOXdYcWs
11) youtu.be/Kcy3jwUdLc8
12) youtu.be/Yng3B2wzevs
13) youtu.be/a2Rdx6wSd8A
14) youtu.be/MlhJdqnq2vY
15) youtu.be/hEFxA3C6Khg
16) youtu.be/ixOluEIS8qo
17) youtu.be/A6FGNhyMt3c
18) youtu.be/iREaRtMRsWs
19) youtu.be/j7zO0N2heY8
20) youtu.be/iHQ2aKSl8no
21) youtu.be/R_hIWkE7LTY
22) youtu.be/qzhTsbyMQI4
23) youtu.be/h1kXaKqbsd4
24) youtu.be/_uNqJaZRA-c
25) youtu.be/ahn07hmfsf0
26) youtu.be/_H2FyIM6EYI
27) youtu.be/rm7tOblCn0M
28) youtu.be/PAQ0YxVjWHA
29) youtu.be/oChmYpIY2v8
30) youtu.be/Juo1SS25BTA
31) youtu.be/9049Crvvy1A
32) youtu.be/cQDSGy3JY-o
33) youtu.be/hChWnSclYxw
34) youtu.be/IdKbmxmPfD4
35) youtu.be/FLiGhBfdmLw
36) youtu.be/bMJygKlwe6o
37) youtu.be/NjUdi0i91L0
38) youtu.be/UJ5QZ7JoH-0
39) youtu.be/r4QHemWuCaM
40) youtu.be/BODti9UxmTE
41) youtu.be/2KgsWnIQLb4
42) youtu.be/N2uRXoNRRoc
43) youtu.be/DNij7tDozcY
44) youtu.be/9DO7Zp3cHcA
45) youtu.be/ZtfQlib56ec
46) youtu.be/oMvdF1sKJyE
47) youtu.be/Pyw0f_ANrvk
48) youtu.be/-_lfb0csh_Q
49) youtu.be/1PuWwNQtEH8
50) youtu.be/BUDe9QA8a8w
51) youtu.be/4JTA3NAZmaE
52) youtu.be/TFDlpsfOyhM
53) youtu.be/l1QMipWn3cY
54) youtu.be/hcbQgA_9hSo
55) youtu.be/T7mkYPMoK7Y
56) youtu.be/zt6WiKVN6xM
57) youtu.be/eOvm3OAFam4
58) youtu.be/iOz4dMWdJck
59) youtu.be/IEcfob_RDhE
60) youtu.be/avXO0nFrTxw
61) youtu.be/vIvdFhFHtXU
62) youtu.be/LbaOfLsQUUs
63) youtu.be/0EFCbqn2qUk
64) youtu.be/epiGgZ0Ugbw
65) youtu.be/BCdzmzFIhj8
66) youtu.be/Zob1KfTSo2s
67) youtu.be/4CaL3wVKKSY
68) youtu.be/egNPGeigOjA
69) youtu.be/vga02zzjUO0
70) youtu.be/3BGmnffEeCM
71) youtu.be/VtaOKSELQ8c
72) youtu.be/Dm3zjmrkCtU
73) youtu.be/KFASTY83XqE
74) youtu.be/I6rxeJ9d-zY
75) youtu.be/gSD56fErTCI
76) youtu.be/n1SvwZ98Tgg
77) youtu.be/pWLCYqCEDm4
78) youtu.be/Wh684-nHS4E
79) youtu.be/xK8XBpBQUTM

శ్రీమతి కర్రా సూర్యకాంతం గారి వెబ్సైట్
ahambrahmasmisatsang.com
Phone: 9032484819

ఆత్మ జ్ఞానం,ఆత్మ విద్య, బ్రహ్మ జ్ఞానం, బ్రహ్మ విద్య పై అధ్యయనం, పరిశోధన చేయడానికి కావలిసిన సమాచారం ఒకేచోట దొరకక తెలుగువారు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కావున ప్రతి ఒక్కరికి చేరేలా సహాయం చేయండి 🙏

మరింత సమాచారం కోసం:
ఉచిత గురుకుల విద్య ఫౌండేషన్
Website: www.freegurukul.org
Android App: FreeGurukul
iOS App: Gurukul Education
Helpline: 9042020123
To Join In WhatsApp Group: To get this type of Spiritual/Inspirational/PersonalityDevelopment messages daily, join in group by this  link www.freegurukul.org/join

7 Replies to “ఆత్మజ్ఞానం,ఆత్మవిద్య-బ్రహ్మజ్ఞానం,బ్రహ్మవిద్య – శ్రీమతి కర్రా సూర్యకాంతం అమ్మగారిచే ప్రవచనం(79 వీడియోల ఉచిత కోర్స్)”

 1. Pragnatha says:

  Excellent insight and clarity . Its purely amma’s cokpassion that she is delivering this knowledge to us.
  I feel blessed to know the telugu language this lifetime to receive the knowledge via this media. Extraordinary clarity and skills unparalleled.
  Thank you is a small word , but I am deeply grateful for this knowledge bestowed on us amma.

 2. Thank you very much, sir……… I have been searching for these videos for years thank you very much for gathering all the videos at one place.

 3. చందు పొడిశెట్టి says:

  ఈ ఆత్మజ్ఞానం వినటం వల్ల నా లైఫ్ లో మంచి క్లారిటీ వచ్చింది

 4. Nijam ga hindu dharmaniki saati raadhu ae dharmam ayina. Jai hind

 5. Ram Reddy says:

  3,7,23 videos not available. plz upload them. we are waiting since long time…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *