శతకములు సంబంద 23 పుస్తకాలు(PDF) ఒకేచోట ఉచితంగా తెలుగులో

వేమన శతకము www.freegurukul.org/z/Shathakam-1

కాళహస్తీశ్వర శతకము www.freegurukul.org/z/Shathakam-2

సుమతి శతకం www.freegurukul.org/z/Shathakam-3

కుమార శతకము www.freegurukul.org/z/Shathakam-4

కుమారి శతకం www.freegurukul.org/z/Shathakam-5

దాశరధి శతకము www.freegurukul.org/z/Shathakam-6

భర్త్రుహరి సుభాషితము www.freegurukul.org/z/Shathakam-7

వేమన శతకము www.freegurukul.org/z/Shathakam-8

భాస్కర శతకం www.freegurukul.org/z/Shathakam-9

పుణ్య గానము www.freegurukul.org/z/Shathakam-10

భర్త్రుహరి సుభాషితము www.freegurukul.org/z/Shathakam-11

శతక త్రయము www.freegurukul.org/z/Shathakam-12

శతకాల్లో రత్నాలు www.freegurukul.org/z/Shathakam-13

దాశరథి శతకము-కంచెర్ల గోపన్న-రామదాసు www.freegurukul.org/z/Shathakam-14

కృష్ణ శతకం www.freegurukul.org/z/Shathakam-15

దశావతారను శతకము www.freegurukul.org/z/Shathakam-16

కృష్ణ శతకం www.freegurukul.org/z/Shathakam-17

కలివర్తన దర్పణం www.freegurukul.org/z/Shathakam-18

ఆంధ్ర నాయక శతకం www.freegurukul.org/z/Shathakam-19

మదాంద్ర నాయక శతకము www.freegurukul.org/z/Shathakam-20

మారుతి శతకం www.freegurukul.org/z/Shathakam-21

మూక పంచశతి కటాక్ష శతకం www.freegurukul.org/z/Shathakam-22

నరసింహ శతకము www.freegurukul.org/z/Shathakam-23

శతకములు గురించి తెలుసుకోవడానికి కావలిసిన పుస్తకాలు ఒకేచోట దొరకక తెలుగువారు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కావున ప్రతి ఒక్కరికి చేరేలా సహాయం చేయండి 🙏.

మరింత సమాచారం కోసం:
ఉచిత గురుకుల విద్య ఫౌండేషన్
Website: www.freegurukul.org
Android App: FreeGurukul
WhatsApp: 9042020123(To get this type of messages, SAVE this number and send START message)

5 Replies to “శతకములు సంబంద 23 పుస్తకాలు(PDF) ఒకేచోట ఉచితంగా తెలుగులో”

 1. Ramasastry. P.u.b.v. says:

  Excellent work is being done

 2. Ragula shanker says:

  చాలా మంచి ప్రయత్నం గురువు గారు .నాలాంటి వారికి చాలా ఉపయోగకరం.

 3. మలావజ్జల రామకృష్ణ శర్మ says:

  ఎంతో విలువైన ప్రయత్నము
  అమూల్యము

 4. గంగుల శ్రీనివాసరెడ్డి says:

  మంచి ప్రయత్నం..అభినందనీయం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *