స్తోత్రాలు సంబంద 22 వీడియో ప్రవచనాలు ఒకేచోట!

లలితా సహస్రనామ స్తోత్రం – శ్రీ గరికిపాటి నరసింహారావు గారిచే ప్రవచనం-2016 www.freegurukul.org/z/Sthotralu-Video-1

కనకధార స్తోత్రం – శ్రీ గరికిపాటి నరసింహారావు గారిచే ప్రవచనం-2014 www.freegurukul.org/z/Sthotralu-Video-2

శివానందలహరి – శ్రీ గరికిపాటి నరసింహారావు గారిచే ప్రవచనం-2015 www.freegurukul.org/z/Sthotralu-Video-3

నవరత్న మాలిక – శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2014 www.freegurukul.org/z/Sthotralu-Video-4

శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రబాతం – శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2014 www.freegurukul.org/z/Sthotralu-Video-5

విష్ణు సహస్రనామ భాష్యం – శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2014 www.freegurukul.org/z/Sthotralu-Video-6

చండి సప్తశతి – శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2014 www.freegurukul.org/z/Sthotralu-Video-7

ఆదిత్య హృదయ ప్రయోజనం – శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2015 www.freegurukul.org/z/Sthotralu-Video-8

లలితా సహస్రనామ విశిష్టత – శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2013 www.freegurukul.org/z/Sthotralu-Video-9

లలితా సహస్రనామం – శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2014 www.freegurukul.org/z/Sthotralu-Video-10

విష్ణు సహస్రనామం – శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2014 www.freegurukul.org/z/Sthotralu-Video-11

శివ అష్టోత్తర నామ స్తోత్రం – శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2015 www.freegurukul.org/z/Sthotralu-Video-12

శివ పంచాక్షర స్తోత్రం – శ్రీ సుందర చైతన్య స్వామి గారిచే ప్రవచనం-2015 www.freegurukul.org/z/Sthotralu-Video-13

హనుమాన్ చాలీసా – శ్రీ సుందర చైతన్య స్వామి గారిచే ప్రవచనం-2015 www.freegurukul.org/z/Sthotralu-Video-14

విష్ణు సహస్రనామ వివరణ – శ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారిచే ప్రవచనం-2015 www.freegurukul.org/z/Sthotralu-Video-15

లలితా సహస్ర నామ స్తోత్ర వివరణ – శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2015 www.freegurukul.org/z/Sthotralu-Video-16

షట్పది స్తోత్రం – శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2011 www.freegurukul.org/z/Sthotralu-Video-17

శివానందలహరి – శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2011 www.freegurukul.org/z/Sthotralu-Video-18

దక్షిణామూర్తి వైభవం – శ్రీ పరిపూర్ణానంద సరస్వతి స్వామి గారిచే ప్రవచనం-2012 www.freegurukul.org/z/Sthotralu-Video-19

కనకధార స్తోత్రం – శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2014 www.freegurukul.org/z/Sthotralu-Video-20

సౌందర్య లహరి – శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2014 www.freegurukul.org/z/Sthotralu-Video-21

నిత్య జీవితంలో సౌందర్య లహరి – శ్రీ గరికిపాటి నరసింహారావు గారిచే ప్రవచనం-2016 www.freegurukul.org/z/Sthotralu-Video-22

మరింత సమాచారం కోసం:
ఉచిత గురుకుల విద్య ఫౌండేషన్
Website: www.freegurukul.org
Android App: FreeGurukul
Whatsapp: 9042020123(To get this type of messages, SAVE this number and send START message)

One Reply to “స్తోత్రాలు సంబంద 22 వీడియో ప్రవచనాలు ఒకేచోట!”

  1. అనసూయ అమ్మ says:

    ప్రవచనాలు పుస్తక రూపంలో లభ్యమవుతాయి.దయచేసి తెలుపగలరు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *