ఒత్తిడిని(Stress) ఎలా అదుపులో ఉంచుకోవాలి? కుంగుబాటు(Depression) నుంచి ఎలా బయటపడాలి? అనే టాపిక్స్ గురించి IMPACT వేదికపై ప్రఖ్యాత వ్యక్తిత్వ వికాస స్పీకర్ లు మాట్లాడిన 11 వీడియో లు ఒకేచోట!

1)Stress is Bliss|BV Pattabhiram youtu.be/FY5nk4DpmHM

2)Stress|BV Pattabhiram|TELUGU IMPACT Karimnagar 2016-Part1 youtu.be/5V7zY3Py4UU

3)Stress|BV Pattabhiram|TELUGU IMPACT Karimnagar 2016-Part2 youtu.be/1FwxwncMYb8

4)Stress | Swami Bodhamayananda | RK Math youtu.be/9wCniEY2Fr4

5)Stress Management|Soma Mahesh Kumar|TELUGU IMPACT Hyd 2013 youtu.be/qkiEK94GZd0

6)Depression|Adury Ramakrishna|TELUGU IMPACT Hyd 2013 youtu.be/IfxsbUgirus

7)Depression | BV Pattabhiram | TELUGU IMPACT Hyd Apr 2017 youtu.be/nt-lCKGSWdA

8)Suicide | Raghavendraprasad |TELUGU IMPACT Ongole 2016 youtu.be/gf7LuDlLUAA

9)Forget Sad Memories | Jayasimha | TELUGU IMPACT Hyd 2014-Part1 youtu.be/SCaY2EY_2bc

10)Forget Sad Memories | Jayasimha | TELUGU IMPACT Hyd 2014-Part2 youtu.be/0CwGJkoR6ng

11)Boring Cause Suicide | Srinivas Rao | TELUGU IMPACT Warangal 2017 youtu.be/sH3vFzXZjjM

To Watch All IMPACT Videos:
www.youtube.com/user/gamparao

మరింత సమాచారం కోసం:
ఉచిత గురుకుల విద్య ఫౌండేషన్
Website: www.freegurukul.org
Android App: FreeGurukul
Whatsapp: 9042020123(To get this type of messages, SAVE this number and send START message)

One Reply to “ఒత్తిడిని(Stress) ఎలా అదుపులో ఉంచుకోవాలి? కుంగుబాటు(Depression) నుంచి ఎలా బయటపడాలి? అనే టాపిక్స్ గురించి IMPACT వేదికపై ప్రఖ్యాత వ్యక్తిత్వ వికాస స్పీకర్ లు మాట్లాడిన 11 వీడియో లు ఒకేచోట!”

  1. Testing after migration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *