ఒత్తిడిని(Stress) ఎలా అదుపులో ఉంచుకోవాలి? కుంగుబాటు(Depression) నుంచి ఎలా బయటపడాలి? అనే టాపిక్స్ గురించి IMPACT వేదికపై ప్రఖ్యాత వ్యక్తిత్వ వికాస స్పీకర్ లు మాట్లాడిన 11 వీడియో లు ఒకేచోట!

1)Stress is Bliss|BV Pattabhiram youtu.be/FY5nk4DpmHM

2)Stress|BV Pattabhiram|TELUGU IMPACT Karimnagar 2016-Part1 youtu.be/5V7zY3Py4UU

3)Stress|BV Pattabhiram|TELUGU IMPACT Karimnagar 2016-Part2 youtu.be/1FwxwncMYb8

4)Stress | Swami Bodhamayananda | RK Math youtu.be/9wCniEY2Fr4

5)Stress Management|Soma Mahesh Kumar|TELUGU IMPACT Hyd 2013 youtu.be/qkiEK94GZd0

6)Depression|Adury Ramakrishna|TELUGU IMPACT Hyd 2013 youtu.be/IfxsbUgirus

7)Depression | BV Pattabhiram | TELUGU IMPACT Hyd Apr 2017 youtu.be/nt-lCKGSWdA

8)Suicide | Raghavendraprasad |TELUGU IMPACT Ongole 2016 youtu.be/gf7LuDlLUAA

9)Forget Sad Memories | Jayasimha | TELUGU IMPACT Hyd 2014-Part1 youtu.be/SCaY2EY_2bc

10)Forget Sad Memories | Jayasimha | TELUGU IMPACT Hyd 2014-Part2 youtu.be/0CwGJkoR6ng

11)Boring Cause Suicide | Srinivas Rao | TELUGU IMPACT Warangal 2017 youtu.be/sH3vFzXZjjM

To Watch All IMPACT Videos:
www.youtube.com/user/gamparao

మరింత సమాచారం కోసం:
ఉచిత గురుకుల విద్య ఫౌండేషన్
Website: www.freegurukul.org
Android App: FreeGurukul
Whatsapp: 9042020123(To get this type of messages, SAVE this number and send START message)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *