తెలుగు/తెలుగు చరిత్ర సంబంద 23 పుస్తకాలు(PDF) ఒకేచోట ఉచితంగా తెలుగులో

తెలుగు భాషా చరిత్ర www.freegurukul.org/g/Telugu-1

ఆంధ్ర భాషా వికాసము www.freegurukul.org/g/Telugu-2

తెలుగు కోర్స్ www.freegurukul.org/g/Telugu-3

భాషాశాస్త్ర మూల సూత్రాలు www.freegurukul.org/g/Telugu-4

బాష www.freegurukul.org/g/Telugu-5

తెలుగు వాక్యం www.freegurukul.org/g/Telugu-6

చక్కని తెలుగు వ్రాయడం ఎలా www.freegurukul.org/g/Telugu-7

ద్రావిడ భాషా పరిశీలనము-2 www.freegurukul.org/g/Telugu-8

ముప్పది రోజులలో తెలుగు www.freegurukul.org/g/Telugu-9

వ్యవహారిక భాషా వికాసం www.freegurukul.org/g/Telugu-10

సామాన్య భాషా శాస్త్రం www.freegurukul.org/g/Telugu-11

భాషా చారిత్రిక వ్యాసావళి www.freegurukul.org/g/Telugu-12

తెలుగు భాషా భోదన ప్రణాళిక www.freegurukul.org/g/Telugu-13

పరమ లఘు మంజూష www.freegurukul.org/g/Telugu-14

ఆంధ్ర భాషా చరిత్రము www.freegurukul.org/g/Telugu-15

మన భాష www.freegurukul.org/g/Telugu-16

మాతృ భాషా భోదన www.freegurukul.org/g/Telugu-17

ఆంధ్ర సాహిత్య చరిత్ర www.freegurukul.org/g/Telugu-18

ఆంధ్ర బాషా వికాసం www.freegurukul.org/g/Telugu-19

ఆంధ్ర భాషా చరిత్రము-1,2 www.freegurukul.org/g/Telugu-20

అధికార భాష – తెలుగు చరిత్ర www.freegurukul.org/g/Telugu-21

భారతీయ సాహిత్య సంకలనము www.freegurukul.org/g/Telugu-22

అధికార భాష తీరుతెన్నులు www.freegurukul.org/g/Telugu-23

తెలుగు/తెలుగు చరిత్ర పై అధ్యయనం, పరిశోధన చేయడానికి కావలిసిన పుస్తకాలు ఒకేచోట దొరకక తెలుగువారు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కావున ప్రతి ఒక్కరికి చేరేలా సహాయం చేయండి 🙏.

మరింత సమాచారం కోసం:
ఉచిత గురుకుల విద్య ఫౌండేషన్
Website: www.freegurukul.org
Android App: FreeGurukul
iOS App: Gurukul Education
Helpline: 9042020123
To Join In WhatsApp Group: To get this type of Spiritual/Inspirational/PersonalityDevelopment messages daily, join in group by this “www.freegurukul.org/join link.

2 Replies to “తెలుగు/తెలుగు చరిత్ర సంబంద 23 పుస్తకాలు(PDF) ఒకేచోట ఉచితంగా తెలుగులో”

  1. మీరు అందిస్తున్న సేవ అనిర్వచనం.అద్భుతం….వెలకట్టలేని వెన్నదగినది.ధన్యవాదాలు

  2. Daitha srinivas Sastry says:

    ఈ ఆలోచన వచ్చినవారి జీవితం ధన్యం . యెంత చెప్పినా తక్కువే . 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *