వేద సంబంద 84 పుస్తకాలు(PDF) ఒకేచోట ఉచితంగా తెలుగులో

వేదముల యధార్ద స్వరూపం www.freegurukul.org/z/Vedamulu-1

ఋగ్వేదం www.freegurukul.org/z/Vedamulu-2

శ్రీమదాంధ్ర వచన ఋగ్వేద సంహిత-2 www.freegurukul.org/z/Vedamulu-3

ఋగ్వేద సంహిత www.freegurukul.org/z/Vedamulu-4

యజుర్వేదం www.freegurukul.org/z/Vedamulu-5

అధర్వవేదం www.freegurukul.org/z/Vedamulu-6

అధర్వవేదం www.freegurukul.org/z/Vedamulu-7

యజుర్వేద భాష్యం-1నుంచి6భాగాలు www.freegurukul.org/z/Vedamulu-8

వేద విజ్ఞానము www.freegurukul.org/z/Vedamulu-9

వేద రహస్యం www.freegurukul.org/z/Vedamulu-10

వేదములు-2 www.freegurukul.org/z/Vedamulu-11

సంస్కృత సాహిత్య చరిత్ర www.freegurukul.org/z/Vedamulu-12

వేదాలలో విజ్ఞాన బీజాలు-1 www.freegurukul.org/z/Vedamulu-13

భారతీయ సంస్కృతి-1,2,3 www.freegurukul.org/z/Vedamulu-14

సంస్కృత వాగ్మయ చరిత్ర-1-వైదిక www.freegurukul.org/z/Vedamulu-15

సంస్కృత వాగ్మయ చరిత్ర-2-లౌకికము www.freegurukul.org/z/Vedamulu-16

ఆర్ష సంస్కృతి www.freegurukul.org/z/Vedamulu-17

భారతీ నిరుక్తి -వేదస్వరూప దర్శనము www.freegurukul.org/z/Vedamulu-18

మహాభారతంలో విద్యావిధానము www.freegurukul.org/z/Vedamulu-19

వేదామృతము www.freegurukul.org/z/Vedamulu-20

ఋగ్వేద రహస్యాలు www.freegurukul.org/z/Vedamulu-21

వేద వేదాంగ చంద్రిక www.freegurukul.org/z/Vedamulu-22

వేద వాంగ్మయము www.freegurukul.org/z/Vedamulu-23

వేదాంత సంగ్రహము www.freegurukul.org/z/Vedamulu-24

వేద భూమి www.freegurukul.org/z/Vedamulu-25

వేదోక్త ధర్మ తత్వము www.freegurukul.org/z/Vedamulu-26

విశ్వకర్మ విశ్వరూపము www.freegurukul.org/z/Vedamulu-27

అమర సాహిత్యం www.freegurukul.org/z/Vedamulu-28

వేదాలలో అప్సరస – గంధర్వులు www.freegurukul.org/z/Vedamulu-29

విశ్వబ్రాహ్మణులకు ప్రధమ సత్కారార్హత www.freegurukul.org/z/Vedamulu-30

వేద స్వరూపము-1 www.freegurukul.org/z/Vedamulu-31

శిల్పకళా దర్శనము-2-యజ్ఞ శిల్పము www.freegurukul.org/z/Vedamulu-32

సాయణాచార్య భాష్యమునకు తెలుగు అనువాదము www.freegurukul.org/z/Vedamulu-33

చతుర్ధశ భువనములు ఏవి,ఎక్కడ www.freegurukul.org/z/Vedamulu-34

వేద వాంగ్మయము www.freegurukul.org/z/Vedamulu-35

ఆర్ష విజ్ఞాన సర్వస్వం-1 నుంచి 3 భాగాలు www.freegurukul.org/z/Vedamulu-36

చతుర్వేద సంహిత www.freegurukul.org/z/Vedamulu-37

కృష్ణ యజుర్వేదీయ తైత్తిరీయ సంహిత-వేదార్ధదీపిక-షష్ఠ కాండ-షష్ఠ సంపుటం www.freegurukul.org/z/Vedamulu-38

అధ యజుర్వేద భాష్యము -1 www.freegurukul.org/z/Vedamulu-39

అధ యజుర్వేద భాష్యము -2 www.freegurukul.org/z/Vedamulu-40

యజుర్వేదానుక్రమణికలు www.freegurukul.org/z/Vedamulu-41

శ్రీదేవీసూక్త పరమార్ధము www.freegurukul.org/z/Vedamulu-42

ఆంధ్ర వేదములు – ఋగ్వేదము-1 www.freegurukul.org/z/Vedamulu-43

ఆంధ్ర వేదములు – కృష్ణ యజుర్వేదము-1 www.freegurukul.org/z/Vedamulu-44

ఆంధ్ర వేదములు – సామవేదము www.freegurukul.org/z/Vedamulu-45

ఆంధ్ర పద్య ఋగ్వేద సంహిత-ప్రధమ సంపుటము-1,2 మండలములు www.freegurukul.org/z/Vedamulu-46

ఆంధ్ర పద్య ఋగ్వేద సంహిత-తృతీయ సంపుటము-7,8 మండలాలు www.freegurukul.org/z/Vedamulu-47

ఆంధ్ర పద్య ఋగ్వేద సంహిత-ఐదవ సంపుటము-10 వ మండలము www.freegurukul.org/z/Vedamulu-48

నృసింహ వాజపేయ భాష్య సహితం www.freegurukul.org/z/Vedamulu-49

యజుర్వేద భాష్యము www.freegurukul.org/z/Vedamulu-50

యజుర్వేద భాష్యము-16-నమక చమకములు www.freegurukul.org/z/Vedamulu-51

యజుర్వేద భాష్యము-పంచమ అధ్యాయము www.freegurukul.org/z/Vedamulu-52

అధర్వ వేద సంహిత -5 www.freegurukul.org/z/Vedamulu-53

యజుర్వేద దర్శనము-1 www.freegurukul.org/z/Vedamulu-54

చతుర్వేద పరమార్ధ రహస్యము www.freegurukul.org/z/Vedamulu-55

వేదాంత సిద్ధాంత కౌముది www.freegurukul.org/z/Vedamulu-56

అభినవషడశీతి-అశౌచ ధర్మ శాస్త్రము www.freegurukul.org/z/Vedamulu-57

అబ్దిక శ్రాద్ధ విధి www.freegurukul.org/z/Vedamulu-58

మహావాక్య రత్నప్రభావళి www.freegurukul.org/z/Vedamulu-59

వివాహ ఉపనయనాది మంత్రప్రశ్నార్ధ ప్రకాశిక www.freegurukul.org/z/Vedamulu-60

అరుణ మంత్రార్ధ ప్రకాశిక www.freegurukul.org/z/Vedamulu-61

అధర్వ వేద సంహిత -1 www.freegurukul.org/z/Vedamulu-62

ధ్యాన ముక్తావళి www.freegurukul.org/z/Vedamulu-63

అబ్దికారాధన – సంవత్సరీకము www.freegurukul.org/z/Vedamulu-64

వాసాదికారః -మహర్షి బృగు ప్రణీత www.freegurukul.org/z/Vedamulu-65

మహా సౌరము www.freegurukul.org/z/Vedamulu-66

పాణిగ్రహణము-వివాహ మంత్రార్ధము www.freegurukul.org/z/Vedamulu-67

రుద్రాధ్యాయము – నమకము,చమకము www.freegurukul.org/z/Vedamulu-68

లక్ష్మీ సూక్తము www.freegurukul.org/z/Vedamulu-69

ఉపనయన వివాహ విధి www.freegurukul.org/z/Vedamulu-70

ఉపనయన సంస్కారము www.freegurukul.org/z/Vedamulu-71

సంహితా స్వాహాకార పద్ధతి-1 www.freegurukul.org/z/Vedamulu-72

మహా వాఖ్య రత్నావళి www.freegurukul.org/z/Vedamulu-73

ప్రతిష్ఠా కల్పము www.freegurukul.org/z/Vedamulu-74

వేద గణితము www.freegurukul.org/z/Vedamulu-75

ఆహ్నికామృతము www.freegurukul.org/z/Vedamulu-76

చతుర్వేద సారము www.freegurukul.org/z/Vedamulu-77

అధర్వ వేద శాంతి ప్రార్ధన www.freegurukul.org/z/Vedamulu-78

ప్రకీర్ణాదికారః www.freegurukul.org/z/Vedamulu-79

శాంతి పాఠములు www.freegurukul.org/z/Vedamulu-80

యజ్ఞోపవీతధారణ www.freegurukul.org/z/Vedamulu-81

పురుషసూక్త రహస్యము www.freegurukul.org/z/Vedamulu-83

యజ్ఞోపవీత తత్త్వ దర్శనం www.freegurukul.org/z/Vedamulu-84

వేదయాగభూమి www.freegurukul.org/z/Vedamulu-85

వేదముల పై అధ్యయనం, పరిశోధన చేయడానికి కావలిసిన పుస్తకాలు ఒకేచోట దొరకక తెలుగువారు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కావున ప్రతి ఒక్కరికి చేరేలా సహాయం చేయండి 🙏.

మరింత సమాచారం కోసం:
ఉచిత గురుకుల విద్య ఫౌండేషన్
Website: www.freegurukul.org
Android App: FreeGurukul
WhatsApp: 9042020123(To get this type of messages, SAVE this number and send START message)

16 Replies to “వేద సంబంద 84 పుస్తకాలు(PDF) ఒకేచోట ఉచితంగా తెలుగులో”

 1. Tulasi Sudershanacharya says:

  అద్భుతం .. మీ సేవా కార్యక్రమాలకు నమోవాకములు .. 🙏🙏. ఈ పుస్తకాలు ఎక్కడ లభ్యమగునో తెలపగలరా .. న వాట్సప్ నెం. 9848385857.

 2. Many thanks 🙏. An outstanding effort to keep all the Veda literature at one place and within the reach of every sincere and true seeker. May God guide and bless you all, who toiled on this virtuous project. Love

 3. Suryakumar says:

  Divine service.Sharing blessings of god.Thanks and regards

 4. అన్నపూర్ణయ్య says:

  అన్ని ఒకే చోట లభించుట నిజంగా మా అదృష్టమే

 5. Avadhanula Murali Dhar Rao says:

  అద్భుత గ్రంథ సేకరణ . ప్రస్తుత కాలంలో పిడికిటిలో ప్రపంచం..
  అవధానుల మురళీధర శర్మ
  మంథని

 6. T.SREEDHAR Rao says:

  Devotional service. Thanks and regards .

 7. ravikumar says:

  really an excellent work done by you which every body will appreciate

 8. Joshi prashanth sharma says:

  Harihi om!
  Excellent work
  Thank you 🙏

 9. జయంతి ఉమామహేశ్వర శర్మ says:

  ఓం నమోనరాయణాయ, మీకు సదా ఋణ గ్రస్తులము, ధన్యవాదములు కృతజ్ఞతతో

 10. బండి వెంకన్న says:

  అన్ని ఒకేచోట లభించటం చాలా సంతోషం గా ఉంది

 11. యస్.శ్రీనివాస్ రెడ్డి -jarnalist says:

  మీ కృషి వూరికే పోదు..మీరు జ్ఞానమును పెంచుతున్నారు. మంచిమీకు మనకు మంచి ఫలములు రావాలని భగవంతుణ్ణి కోరుతున్నాను.

 12. కొండబోలు రమేష్ says:

  మీరు చేస్తున్న కృషి మాటలలో చెప్పలేనిది. భారత సంపద అయిన వేదాలను మన మాతృభాషలో చదివే అవకాశాన్ని కల్పించిన మీకు కృతజ్ఞతలు.

 13. jayakrishnareddy says:

  prapamcham lo enta kanna vignam enka ekkada dorakakaa povachhu…Me savaa chala goppadi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *