వేమన సంబంద 16 పుస్తకాలు(PDF) ఒకేచోట ఉచితంగా తెలుగులో

వేమన పద్యములు www.freegurukul.org/g/Vemana-1

వేమన యోగి www.freegurukul.org/g/Vemana-2

వేమన పద్యాలు 5000 www.freegurukul.org/g/Vemana-3

విశ్వదాభిరామ వినురవేమ www.freegurukul.org/g/Vemana-4

వేమన వేద సూక్తులు www.freegurukul.org/g/Vemana-5

వేమన www.freegurukul.org/g/Vemana-6

వినుర వేమ www.freegurukul.org/g/Vemana-7

వేమన్నవాదం www.freegurukul.org/g/Vemana-8

మన వేమన www.freegurukul.org/g/Vemana-9

సత్యాన్వేషి వేమన www.freegurukul.org/g/Vemana-10

వేమన వివిధ దృక్కోణాలు www.freegurukul.org/g/Vemana-11

బొమ్మల యోగి వేమన www.freegurukul.org/g/Vemana-12

ప్రజాకవి వేమన www.freegurukul.org/g/Vemana-13

వేమన్న – సర్వజ్ఞులు www.freegurukul.org/g/Vemana-14

భారతీయ సాహిత్య నిర్మాతలు www.freegurukul.org/g/Vemana-15

వినురవేమ నీతికథలు www.freegurukul.org/g/Vemana-16

వేమన గురించి తెలుసుకోవడానికి కావలిసిన పుస్తకాలు ఒకేచోట దొరకక తెలుగువారు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కావున ప్రతి ఒక్కరికి చేరేలా సహాయం చేయండి 🙏.

మరింత సమాచారం కోసం:
ఉచిత గురుకుల విద్య ఫౌండేషన్
Website: www.freegurukul.org
Android App: FreeGurukul
iOS App: Gurukul Education
Helpline: 9042020123
To Join In WhatsApp Group: To get this type of Spiritual/Inspirational/PersonalityDevelopment messages daily, join in group by this “www.freegurukul.org/join link.

4 Replies to “వేమన సంబంద 16 పుస్తకాలు(PDF) ఒకేచోట ఉచితంగా తెలుగులో”

 1. Viswanath says:

  Thanks a lot for providing the complete details about Sri Sri Sri Yogi vemana swamy varu

  Regards,
  Viswanath M

 2. God Bless! To find all Vemana Yogi’s writings in one place is wonderful. Thanks for making it available. I hope more people get to know of this great collection and take full advantage of it.

  God Bless!
  Murali

 3. మరదలు పై వేమన పద్యం విన్నాను…
  ఉంటే తెల్పండి.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *