వివాహం/పెండ్లి సంబంద 15 పుస్తకాలు(PDF) ఒకేచోట ఉచితంగా తెలుగులో

పాణిగ్రహణము-వివాహ మంత్రార్ధము www.freegurukul.org/g/Vivaham-1

గృహస్థాశ్రమం లో ఎలా వుండాలి www.freegurukul.org/g/Vivaham-2

పెండ్లి సందడి- వివాహ పద్ధతి www.freegurukul.org/g/Vivaham-3

బ్రహ్మ చర్యం www.freegurukul.org/g/Vivaham-4

పెళ్లి దాని పుట్టు పూర్వోత్తరాలు www.freegurukul.org/g/Vivaham-5

వివాహ మంత్రార్ధం www.freegurukul.org/g/Vivaham-6

పాణిగ్రహణం www.freegurukul.org/g/Vivaham-7

వైదిక వివాహ వైశిష్ట్యము www.freegurukul.org/g/Vivaham-8

సప్తపది www.freegurukul.org/g/Vivaham-9

హైందవ వివాహము www.freegurukul.org/g/Vivaham-10

గృహస్థ ధర్మావళి www.freegurukul.org/g/Vivaham-11

వివాహ తత్త్వము www.freegurukul.org/g/Vivaham-12

వివాహం సంతానం కోసమేనా www.freegurukul.org/g/Vivaham-13

మన వివాహ వ్యవస్థ www.freegurukul.org/g/Vivaham-14

గృహస్థ ధర్మావళి www.freegurukul.org/g/Vivaham-15

వివాహం/పెండ్లి గురించి తెలుసుకోవడానికి కావలిసిన పుస్తకాలు ఒకేచోట దొరకక తెలుగువారు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కావున ప్రతి ఒక్కరికి చేరేలా సహాయం చేయండి 🙏.

మరింత సమాచారం కోసం:
ఉచిత గురుకుల విద్య ఫౌండేషన్
Website: www.freegurukul.org
Android App: FreeGurukul
iOS App: Gurukul Education
Helpline: 9042020123
To Join In WhatsApp Group: To get this type of Spiritual/Inspirational/PersonalityDevelopment messages daily, join in group by this “www.freegurukul.org/join link.

2 Replies to “వివాహం/పెండ్లి సంబంద 15 పుస్తకాలు(PDF) ఒకేచోట ఉచితంగా తెలుగులో”

  1. విజయ్ says:

    అయ్యా చాలా సంతోషం అదేవిధంగా పితృ కార్యక్రమాలకు సంబంధించిన పుస్తకాలు ముఖ్యంగా హామ (పార్వణ)విధానంక సంభంధించినవి సామాన్యులక అర్ధమయే విధంగా అర్ఢ పరంగా క్రియ ప్రక్రియతో వుక్షంటే చాలా ఉపయోగకరంగా వుంటుందా

  2. Dandagala Rambabu says:

    ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన పుస్తకాలు పెట్టిన మీకు ధన్యవాదాలు.నేను చదివిన ఆయుర్వేద పుస్తకం “ఆయుర్వేదం తో ఆరోగ్యం”డాక్టర్ చిరుమామిళ్ల మురళీ మనోహర్ గారు ఎం.డి (ఆయుర్వేదం) చాలా బాగుంది.గొప్ప ఆయుర్వేద గ్రంధం ఈ పుస్తకం పెడతారాని.ఇందులో ‘వ్యాధి లక్షణాలు,చికిత్సలు “మందులు,గృహ వైద్యము

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *