వ్రత సంబంద 25 పుస్తకాలు(PDF) ఒకేచోట ఉచితంగా తెలుగులో

స్త్రీల వ్రతకథలు www.freegurukul.org/g/Vrathamulu-1

ఉమామహేశ్వర వ్రత కల్పము www.freegurukul.org/g/Vrathamulu-2

ఉమామహేశ్వర వ్రత కల్పము www.freegurukul.org/g/Vrathamulu-3

కాత్యాయని వ్రతం www.freegurukul.org/g/Vrathamulu-4

వినాయక వ్రత కల్పము www.freegurukul.org/g/Vrathamulu-5

వరలక్ష్మి వ్రతము www.freegurukul.org/g/Vrathamulu-6

శబరిమల యాత్ర-విశిష్టత www.freegurukul.org/g/Vrathamulu-7

సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము www.freegurukul.org/g/Vrathamulu-8

ధనర్మాస మహత్యము www.freegurukul.org/g/Vrathamulu-9

ఏకాదశి మహత్యం www.freegurukul.org/g/Vrathamulu-10

వేంకటేశ్వర వ్రత కల్పము www.freegurukul.org/g/Vrathamulu-11

స్త్రీల వ్రతకథలు www.freegurukul.org/g/Vrathamulu-12

శ్రావణ మంగళ గౌరీ వ్రతము www.freegurukul.org/g/Vrathamulu-13

సత్యనారాయణ వ్రత విధానము www.freegurukul.org/g/Vrathamulu-14

సాయి సత్య వ్రతము www.freegurukul.org/g/Vrathamulu-15

సత్య వ్రతం ఏమిటి? ఎందుకు ? www.freegurukul.org/g/Vrathamulu-16

నరసింహ వ్రతకల్పము www.freegurukul.org/g/Vrathamulu-17

సాయి సత్య వ్రతము www.freegurukul.org/g/Vrathamulu-18

క్షీరాబ్ది వ్రతము-చిలుక ద్వాదశ వ్రతము www.freegurukul.org/g/Vrathamulu-19

చాతుర్మాస్య మహత్యము www.freegurukul.org/g/Vrathamulu-20

షిర్డీ సాయి నాథ మహాత్యము -వ్రతము www.freegurukul.org/g/Vrathamulu-21

వినాయక వ్రత కల్పము www.freegurukul.org/g/Vrathamulu-22

సత్యనారాయణ వ్రతకల్పము www.freegurukul.org/g/Vrathamulu-23

తొలి ఏకాదశి వ్రతం www.freegurukul.org/g/Vrathamulu-24

వేంకటేశ శరణాగతి దీక్ష www.freegurukul.org/g/Vrathamulu-25

వ్రతములు గురించి తెలుసుకోవడానికి కావలిసిన పుస్తకాలు ఒకేచోట దొరకక తెలుగువారు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కావున ప్రతి ఒక్కరికి చేరేలా సహాయం చేయండి 🙏.

మరింత సమాచారం కోసం:
ఉచిత గురుకుల విద్య ఫౌండేషన్
Website: www.freegurukul.org
Android App: FreeGurukul
iOS App: Gurukul Education
Helpline: 9042020123
To Join In WhatsApp Group: To get this type of Spiritual/Inspirational/PersonalityDevelopment messages daily, join in group by this “www.freegurukul.org/join link.

One Reply to “వ్రత సంబంద 25 పుస్తకాలు(PDF) ఒకేచోట ఉచితంగా తెలుగులో”

  1. N A Sundari says:

    Pls send me Sri Venkateswara Vybhavam in Te Telugu Script . I am a Telugu . Lives in Singapore .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *