ఉచిత గురుకుల విద్య ఫౌండేషన్ (విలువలు, నైపుణ్యాలతో కూడిన విద్య) | Free Gurukul Education Foundation (Values,Skills Based Education)
Free Gurukul

ఉచిత గురుకుల విద్య ఫౌండేషన్
( విలువలు, నైపుణ్యాలతో కూడిన విద్య డిజిటల్ రూపంలో)

Free Gurukul Education Foundation
(Values, Skill Based Education In Digital Format)
NGO Regd No: 315/2018

HOME
 
NEW
 
TOP
 
TAG
 
SUBMIT
 
SEARCH
 
Team

Developer Team

Raja

Content Developer/Designer

Rajneesh Goswami

Application Developer

Dharmendra Nagla

Web Designer/Developer

 
 

Whats App Team

Ramanjaneyulu.G

Telegram Admin

Sistla Sathyanarayana

President

Padmanabhaiah

Treasurer

Gampa NageshwaraRao

IMPACT Founder/Advisor

LaxmiNarayana

Advisor

K V R Reddy

Telegram Admin

Mohan Sai Kumar

Software Engineer

Ravi Chandra

Software Engineer

Dakshina Murty

NA

Madhu Ganesh

NA

Vijay Kumar

UI Architect

T V Subrahmanyam

Principal

N V Kesava Rao

Asst. Labour Officer (Retd.) Govt. of AP

Kasula Govardhan

Auditor

Sagar Sindhuri

Trainer/Telegram Admin

GSN Murthy

NA

Jagan

Private Job

Vijaya Lakshmi

NA

Parameshwar Reddy

Professor


About Us     Contact Us     Join with Us     Statistics     Contributors     Team     Testimonials     FAQ     Blog     Subscribe     Updates     Good Links     Disclaimer     Privacy Policy
Content

Free Gurukul App

Visit Play Store
Content

Join In +ve Books, Videos, News

Join Telegram
Content

To Get New Books Updates

Subscribe Now
Content

HelpLine: +91 904 202 0123

Contact Us